Norrköpings kommun

Norrköpings kommun skapar samverkansformer för att nå längre i arbetet med bortförda barn

Dela

I både Norrköpings kommun och andra kommuner är det inte ovanligt att en eller flera skolbänkar står tomma efter längre lov. I flera av dessa fall finns misstanke om att barnet förts bort för att könsstympas, giftas bort eller skickas på ett så kallat uppfostringsläger. Norrköping kraftsamlar nu för att hitta arbetsformer som mer effektivt förhindrar att barn förs bort och hålls kvar mot sin vilja.

 Vi arbetar redan aktivt med de här frågorna i Norrköping, men vill lyfta arbetet till nästa nivå för att komma åt problemet en gång för alla. Alla barn i våra skolor ska kunna vara trygga, men idag står skolorna ofta maktlösa trots att orosanmälningar görs. Som ett första steg har vi därför genomfört en hearing med flera olika aktörer med syftet att undersöka hur vi kan komma längre i arbetet med barnen genom ökad samverkan med varandra, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

När vi gemensamt belyser vilka möjligheter varje aktör har utifrån sin lag, kan vi också klarlägga hur vi kan nyttja det i arbetet både för att barn inte ska föras iväg mot sin vilja och hur vi får hem de barn som förts bort, säger Petra Blom, samordnare för att motverka våld och förtryck mot barn och unga. Genom att vi nu går samman kan vi förhoppningsvis hitta nya och effektivare vägar att kunna hjälpa barnen.

2014 fick utbildningskontoret i Norrköping ett uppdrag från kommunstyrelsen om att kartlägga kommunens arbete med bortförda barn. I samband med det genomförde utbildningskontoret 2015 en omfattande kartläggning inom alla högstadieskolor och gymnasieskolor, fristående och kommunala, för att ta reda på omfattningen av problematiken med bortförda barn i Norrköping. Kartläggningen omfattade vilka barn som saknades och man tittade även på andra faktorer, som oro för bortförande för att få en större förståelse för problematiken och därmed kunna arbeta mer förebyggande. Sedan dess genomförs denna kartläggning inför varje ny termin i Norrköping.

Under arbetets gång har det framgått allt tydligare att det finns ett behov av samverkan mellan flera aktörer både inom och utom kommunen för att kunna hjälpa barnen på bästa sätt. Mot bakgrund av detta beslutade Norrköpings kommun att bjuda in till en hearing, som genomfördes igår tisdag. Involverade parter var tjänstepersoner från kommunens utbildningskontor och socialkontor, politiker samt Polisen och Försäkringskassan. Under hearingen fick alla inbjudna aktörer möjlighet att redogöra för hur man arbetar med frågan om bortförda barn idag, samt vad man mer önskar skulle kunna göras för att förhindra att barn förs ut ur landet och hålls kvar mot sin vilja.

Gårdagen var väldigt givande och vi fick med oss många goda idéer. Det blev även tydligt i vilka lägen de lagar vi som kommun lyder under inte räcker till och det alltså är svårt för oss att agera på egen hand, säger Petra Blom. Vi diskuterade också vikten av att arbetsformerna vi nu tar fram även inkluderar det förebyggande arbetet, som bland annat riktar sig till verksamheter med yngre barn; det är oftast där vi har bäst möjlighet att nå föräldrarna.

Hearingen utgjorde startskottet för vidareutvecklingen av vårt arbete med dessa frågor. Med utgångspunkt i de tankar och idéer som kom fram kommer vi nu att skapa tydliga arbetsformer som reglerar hur Norrköpings kommun tillsammans med andra myndigheter gemensamt agerar vid misstanke om att ett barn är på väg eller redan har förts ut ur landet mot sin vilja, säger Kikki Liljeblad (S). Vi hoppas att det här är någonting som i förlängningen även kan komma till nytta för andra kommuner.

De nya arbetsformerna presenteras under en pressträff längre fram i vår. Skatteverket kommer också att ingå i samarbetet. 

Kontakt:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: kommunalråd och ordf i utbildningsnämnden, Norrköpings kommun
Telefon: 070-628 59 28

Petra Blom
Titel: samordnare för att motverka våld och förtryck mot barn och unga, Norrköpings kommun
Telefon: 072-724 42 92

________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum