Norrköpings kommun

Norrköpings kommun stöttar näringslivet inför sommaren

Dela

Norrköpings kommun stöttar det lokala näringslivet inför sommaren genom att tillfälligt ta bort de utpekade försäljningsplatserna på samma sätt som under julen. Kommunen efterskänker också avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för varuexponering och försäljning under juni, juli och augusti.

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun

– Den lokala handeln har drabbats hårt av olika restriktioner under året som gått, och vi som kommun vill fortsätta att försöka stötta på olika vis. Genom att tillfälligt göra avsteg från riktlinjen om markupplåtelse och samtidigt efterskänka upplåtelseavgiften hoppas vi öka näringsidkarnas möjlighet till bra och trygga anpassningar. Försäljning eller upphämtning av varor utomhus gör det både lättare att hålla avstånd och att besöka verksamheterna, vilket i sin tur gynnar handeln, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Beslutet, som fattats i kommunfullmäktige, innebär att det skapas fler alternativ till att bedriva handel utanför en butik. En möjlighet är att nyttja ytan utanför butiken till en plats där kunder kan komma och hämta upp det som de har köpt; en så kallad pick-up point. En annan möjlighet är att kunna ha försäljning eller varuexponering utanför butiken. Restriktionen om att försäljning utomhus endast får ske 7 dagar under en 30-dagarsperiod tas också tillfälligt bort.

– Det är viktigt att vi håller ut insatserna för våra företag hela vägen under pandemin. Även om det ser ljusare ut för handel och restauranger än på länge, så behöver vi bidra till en bättre och snabbare återhämtning, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

– Genom att på det här viset göra det enklare att besöka olika näringsidkare på ett smittsäkert sätt, hoppas jag att många Norrköpingsbor passar på att göra ett besök eller nyttja möjligheten att hämta varor utomhus i de fall som detta erbjuds, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör. Förhoppningen är att detta ska få en märkbart positiv effekt inom det lokala näringslivet.

Butiksägare som vill nyttja allmän platsmark måste fortsatt ansöka om tillstånd hos polisen som brukligt. Storleken på ytan som kan användas kommer att regleras av förutsättningar på platsen, som till exempel trafiksäkerhet och framkomlighet.

Kontakt:
Karin Jonsson (C)
Titel: kommunalråd och ordf tekniska nämnden
Telefon: 073-205 42 60

Reidar Svedahl (L)
Titel: kommunalråd med fokus på näringslivsfrågor
Telefon: 070-643 83 33

Pontus Lindblom
Titel: näringslivsdirektör
Telefon: 070-667 27 40

________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Bilder

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete i samband med covid-19 vecka 2311.6.2021 16:12:53 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun arbetar med fortsatt beredskap för att förhindra och hantera eventuell smittspridning samt andra konsekvenser av coronapandemin. Här följer en sammanfattning av kommunens arbete under vecka 23. Läget är allvarligt och kommunen vill uppmana alla att handla ensamma, hålla avstånd, följa restriktioner och rekommendationer samt stanna hemma vid minsta symtom.

God rättssäkerhet på ekonomiskt bistånd i Norrköping11.6.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ekonomiskt bistånd på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret (AVK) i Norrköpings kommun har säkerställt att handläggningen är rättssäker. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som har granskat hur verksamheten arbetar med barnrättsperspektiv, delaktighet, tillgänglighet och bemötande. Parallellt visar kontorets egen kvalitetsrapport också på många styrkor i verksamheten, men även ett par förbättringsområden som man inlett ett fokuserat arbete med.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum