Norrköpings kommun

Norrköpings kommunala gymnasieskolors resultat i Öppna jämförelser

Dela

Idag, tisdag den 24 mars, släppte Sveriges kommuner och regioner, SKR, sin årliga rapport Öppna jämförelser – gymnasieskola 2021. Rapporten fokuserar på gymnasieskolans resultat i landet som helhet. Samtidigt offentliggjordes också kommunspecifika rapporter.

Kommunrapporten som avser Norrköpings kommunala gymnasieskolor läsåret 2019/2020 visar i huvudsak en viss resultatnedgång, och att skolorna sammantaget ligger under rikets nivåer. En mer positiv del av rapporten visar på en förhållandevis hög genomströmning av elever från introduktionsprogram (IM) till nationella program. Syftet med IM är att ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, och 33 % av de inskrivna eleverna på IM i Norrköping 2018 hade hösten 2019 tagit klivet över till ett nationellt program. Här har kommunens skolor i flera år legat på nivåer klart över riket.

När det gäller andelen elever som tar examen inom tre år efter påbörjade studier finns en ökning för avgångseleverna 2020 på yrkesprogram. Från 63,4 % året innan till 64,5 %. Andelen pojkar på yrkesprogram som tar examen inom tre år ökar och ligger nära rikssnittet, medan andelen flickor minskar och ligger under rikssnittet. Könsskillnaderna har dock varierat från år till år. På högskoleförberedande program minskar andelen från 75,4 % till 71,9 %, och sjunker för andra året i rad bland både flickor och pojkar.

I rapporten presenteras även genomsnittligt betygspoäng efter avslutad utbildning i kommunen. Också här finns en minskning för både pojkar och flickor. Trenden i riket går samtidigt mot högre genomsnittliga betygspoäng.

– Vi ser i resultatet att de insatser vi har gjort mot yrkesförberedande program börjat ge resultat men vi är inte nöjda med resultatet på högskoleförberedande program. I vår analys ser vi att den här årskursen generellt hade låga meritvärden in i gymnasieskolan, men vi har också haft en ökning av flerspråkiga elever på högskoleförberedande program, och det är bland dem resultatnedgången varit störst. Nu kommer vi att anstränga oss för att förbättra resultaten på högskoleförberedande program och fokus kommer att ligga på studiehanledning och språkutveklande arbetsätt. Vi är heller inte nöjda med att betygspoängen minskat och kommer att arbeta hårt på de sätt vi kan för att höja genomsnittet, säger verksamhetschef Jonas Eriksson.

Rapporten visar också på en nedgång när det gäller andel elever med examen inom fyra år och andel elever med grundläggande behörighet inom fyra år. I de måtten inkluderas också elever på IM vilket kan ha en stor effekt på resultatet. Nedgången är dock svår att analysera eftersom gruppen elever som läser på IM de senaste åren sett ganska olika ut.

Ytterligare en faktor som har påverkat är att programprofilen för Norrköping, det vill säga hur eleverna fördelar sig på de olika programmen, också skiljer sig mot riket i stort. Elever på Norrköpings kommunala gymnasieskolor läser i lägre utsträckning på högskoleförberedande program, som traditionellt har höga betyg och en hög andel som tar examen.

– Den här rapporten är viktig för oss och vi tar den på stort allvar. Resultaten fick vi till oss redan sommaren 2020 då den också presenterades för utbildningsnämnden och hösten 2020 påbörjades en fördjupad dialog med rektorer med täta uppföljningar. Vi vet till exempel att det har tagit tid att hitta former för stöttning av olika slag på distans under pandemin och detta är något vi arbetat aktivt med under hela året för att förbättra och utveckla, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

– Statistiken gör mig orolig, och utbildningsnämnden måste lusläsa rapporten och se vad vi i Norrköping kan lära oss. Vi behöver förstå och utreda skillnaderna mellan flickor och pojkar, och se till att alla elever får riktigt bra förutsättningar för att genomföra sina studier. Jag vill också arbeta mer aktivt för att fler högstadieelever ska våga välja studieförberedande program och satsa på att studera vidare, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande utbildningsnämnden.

Kontakt:
Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 0725-812800

Jonas Eriksson
Titel: verksamhetschef gymnasiet
Telefon: 072-517 45 61

Kikki Liljeblad (S)
Titel: ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 011-15 10 25


________________________________________________

Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 072-597 09 00

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum