Norrköpings kommun

Norrköpings niondeklassare förbättrar betygen på samtliga resultatmått

Dela

Samtliga tre resultatmått fortsätter att förbättras bland avgångseleverna i Norrköpings kommuns grundskola. Det visar en första preliminära sammanställningen av slutbetygen i årskurs 9.

Det gör mig väldigt glad att vi kan hålla i den här positiva trenden. Vi såg i samband med höstterminens betygssättning att eleverna skulle nå förbättrade resultat i juni men vi har känt viss oro då pandemin gjort att både arbetsbelastningen och frånvaron under våren varit högre än normalt och det har stundtals varit väldigt tufft för både elever och personal. De här resultaten är en följd av det målmedvetna arbete elever, lärare och annan personal gör ute på våra skolor och jag vill passa på att rikta ett stort tack till dem, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Vi ska vara glada över våra framgångar utan att blunda för de utmaningar som finns. Idag är jag både glad och väldigt imponerad. Trots en vår som inte liknar något annat har elever och lärare lyckats att nå högre resultat än tidigare år. Det är värt att både fira och imponeras över. Extra roligt är det att skillnaderna både mellan skolor och mellan flickor och pojkar minskar. Detta är ett kvitto på det arbete som har gjorts under lång tid, att vi har förväntningar på alla elever och vet att alla kan lyckas men det visar också hur viktigt det är att tänka långsiktigt och hålla i och hålla ut, säger utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

Förbättringen gäller samtliga tre resultatmått, meritvärde, gymnasiebehörighet och uppnådda kunskapskrav i alla ämnen.

Det här känns som ett tydligt kvitto på det fantastiska arbete som sker i Norrköpings skolor. Det visar också att vi är på rätt väg och att det systematiska kvalitetsarbetet ger effekt. Framgången ger oss motivation och inspiration att fortsätta utvecklingsarbetet och bli ännu bättre i framtiden. Jag är övertygad om att fokus på framgångsrik undervisning och tron på att alla elever kan och vill lyckas har stor betydelse för det fina resultatet, säger verksamhetschef Hans Grimsell.

Betygsresultat årskurs 9 2020

Meritvärde
Meritvärdet har gått upp från 218 poäng vårterminen 2019 till 226 poäng vårterminen 2020. Både flickors och pojkars resultat ligger på högre nivåer och skillnaden mellan könen fortsätter att minska. Vidare kan man även i år se en uppgång för majoriteten av skolorna, och att skillnaderna mellan grundskolorna minskar.

Gymnasiebehörighet
Gymnasiebehörigheten har ökat med 5 procentenheter och ligger i år på 82 %. Både flickor och pojkar är i högre utsträckning än tidigare behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Behörigheten har ökat på i stort sett samtliga skolor och skillnaderna mellan skolorna fortsätter att minska.

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen
72 % av eleverna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Motsvarande resultat för den årskull av elever som lämnade grundskolan 2019 var 69 %. Det är främst flickorna som förbättrat sina resultat avseende detta resultatmått. Den positiva utvecklingen förklaras framför allt av att några av skolorna har en särskilt stor ökning.

Slutbetyg åk 9, Norrköpings kommunala skolor – utveckling över tid

Resultatmått

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Meritvärde

207

203

204

213

218

226

Gymnasiebehörighet (yrkesprogram)

78 %

77 %

74 %

78 %

77 %

82%

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen

68 %

65 %

63 %

68 %

69 %

72%

Kontakt:
Hans Grimsell
Titel: verksamhetschef
Telefon: 011-151261

Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-5812800

Kikki Liljeblad (S)
Titel: utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 070-6285928

___________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum