GlobeNewswire

NorthX Biologics utser branschveteraner till sin styrelse

Dela

MATFORS, Sverige, June 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sverigebaserade NorthX Biologics ("NorthX"), som specialiserar sig på processutveckling och GMP-tillverkning av avancerade biologiska läkemedel, har meddelat att Lotta Ljungqvist, Richard Bergström, Mathias Uhlén och Lars Backsell har utsetts till styrelseledamöter.

"Dessa industriveteraner har hjälpt till att bygga upp ett av världens största läkemedelstillverkningsbolag, Recipharm, samordnat nationella vaccinprogram och byggt upp europeiska branschorganisationer inom life science, varit vd för GE för Norden och byggt upp innovativa biotechföretag där läkemedel nått patienter - det är en ära att få tjänstgöra tillsammans med dem för att ytterligare stärka NorthX Biologics!", säger styrelseordförande Thomas Eldered.

NorthX Biologics är en nordisk och europeisk ledare inom tillverkning av plasmid-DNA och tillverkar rekombinanta proteiner i stor skala för använding globalt. År 2021 erkändes företaget som en nationell innovationshub av den svenska näringsministern och tillsammans med det fick stöd från Vinnova för att hjälpa små och medelstora företag att göra övergången till klinisk tillverkning och senare kommersialisering.

"Denna styrelse förstärker vår position som en ledande europeisk tillverkare av biologiska läkemedel och ATMP, och möjliggör det för oss att nyttja expertis och nätverk som i sin tur hjälper oss att börja tillverka cellterapier och mRNA samt ytterligare förbättra våra nuvarande DNA- och proteintillverkningsprocesser", säger vd Ted Fjällman.

Richard Bergström utsågs till Sveriges vaccinsamordnare under Covid-19-epidemin. I denna position ingick att säkra nationell tillgång till vaccin och att ta fram en nationell vaccinplan för framtiden. Dessförinnan var han generaldirektör för European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) och tjänstgjorde i nio år som generaldirektör för LIF, Läkemedelsindustriföreningen.

Detta efter befattningar i Schweiz inom regulatoriska frågor på läkemedelsföretagen Roche och Novartis. Han har också varit med i styrelsen för Karolinska institutet.

Lotta Ljungqvist har varit vd för GE i Norden och från 2017 till april 2022 vd för Cytiva Testa Center för bioprocessinnovation. Hennes fokus har varit att överbrygga klyftan mellan industrin, små och medelstora företag och den akademiska världen. Hon är styrelseledamot i flera organisationer, bland annat AroCell, BioLamina, BioArctic, Atlas Antibodies, Genovis och Vinnova. Hon är också ordförande för SwedenBIO, den ledande svenska branschorganisationen för innovativa biotechföretag, samt ordförande för bioteknikavdelningen vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Lotta har varit Global Head of R&D BioProcess på GE Healthcare Life Sciences och tidigare varit ansvarig för kontrakttillverkningsorganisationen på Biovitrum AB, där hennes team utvecklade nya tillverkningsprocesser för biofarmaceutiska läkemedel samt producerade material för kliniska prövningar.

Mathias Uhlén är serieentreprenör och professor i mikrobiologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hans forskning har fokuserat på proteinvetenskap, antikroppsteknik och precisionsmedicin. Mathias är uppfinnare på över 100 patent och har (med)grundat över 20 olika biotechföretag, varav några har sålts till stora läkemedelsföretag. Sedan 2003 har han lett ett internationellt arbete för att systematiskt kartlägga människans proteom och transkriptom för att skapa det s k Human Protein Atlas.

Mathias är medlem av National Academy of Engineering (NAE) i USA, Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och European Molecular Biology Organization (EMBO). Han är också ordförande för Europeiska federationen för bioteknik. Mellan 2010-2015 var han grundande direktör för Science for Life Laboratory (SciLifeLab), som är ett nationellt centrum och ett av de största molekylärbiologiska forskningslaboratorierna i Europa, och som ligger i framkant när det gäller innovation för molekylära teknologier som gensekvensering och proteomik.

Lars Backsell grundade och byggde upp Recipharm, ett av världens fem största kontrakttillverkare för läkemedel. Vägen till framgång krävde organisk tillväxt och innovation, många förvärv, och en väsentlig marknads- och produktutvecklingserfarenhet. Mellan 2001 och 20017 köptes sex läkemedelsfabriker. Lars hade rollen som verkställande direktör 1995-2007 och var styrelseordförande i Recipharm 2008-2021. Han har också haft ledande befattningar på Coloplast AB och Pharmacia AB.

Lars är tidigare styrelseledamot i Lund University BioScience AB, PROBI Aktiebolag och BioInvent international AB. Han är medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och 2014 belönades han av Kungliga Patriotiska Sällskapet med den prestigefyllda industrimedaljen för exceptionellt entreprenörskap.

För mer information, vänligen kontakta: media@nxbio.com

NorthX Biologics är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på processutveckling och tillverkning av avancerade biologiska läkemedel. Dess innovationshubb ger möjlighet till samarbete med innovativa bioteknikföretag och forskningsinstitut.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Developments portföljbolag Svenska Vaccinfabriken presenterar vetenskapliga framsteg vid internationell konferens27.6.2022 16:24:57 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 27 juni 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Svenska Vaccinfabriken har presenterat prekliniska studiedata som indikerar att bolagets terapeutiska vaccinkandidat SVF-001 har potential att framkalla ett immunsvar i en preklinisk sjukdomsmodell av hepatit B. Resultaten presenterades den 25 juni vid EASL International Liver CongressTM 2022. Svenska Vaccinfabriken utvecklar terapeutiska proteiner och DNA-vacciner mot bland annat hepatit B. Terapeutiska vacciner har, till skillnad från förebyggande vacciner, potential att bota redan infekterade patienter. Kroniska infektioner orsakade av hepatit B-virus (HBV) är en viktig underliggande faktor till svåra leversjukdomar och cancer. Idag lever fler än 250 miljoner människor världen över med kronisk hepatit B och på grund av bristen på botemedel är behovet av effektiva behandlingar mycket stort. Ett vanligt kännetecken för kroniska hepatitinfektioner är virusets förmåga at

Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. (MAR)27.6.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

2022-06-27 PRESSRELEASE Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. Arcoma AB har vunnit viktig upphandlingpå upp till 6Arcoma Precision i5-system till ”HUS Medical Imaging Center” i Finland.Tre av systemen kommer att installeras under 2022 och kontraktet har en option på ytterligare tre system för installation under 2023. Det totala ordervärdet är upp till cirka 7,5MSek, beroende på tillval och optioner. Upphandlingen är vunnen av Lifemed Medical Systems som är Arcomas distributör och samarbetspartner i Finland och slutkunden är ”HUS Medical Imaging Center” som är en del av Helsingfors universitetssjukhus. "Vi är mycket glada över denna möjlighet att leverera dessa system till HUS, tillsammans med vår partner Arcoma. Ergonomi, patientsäkerhet och bra bildkvalitet var nyckelfaktorerna i detta anbud och Precision i5 är en perfekt lösning för att möta dessa behov ”, säger Mikko Isoviita, Sales Manager Lifemed Medical Systems. "Det är mycket glädjande att vi genom Lifemed vunnit denna upp

Sanionas prekliniska kandidat SAN903 uppvisar stabil fibrosdämpande effekt i modell av kronisk njursjukdom24.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 24 juni 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att professor Helle Prætorius, från Århus universitet i Danmark, har presenterat resultat i samband med kongressen ECM2022 som visar att SAN903 skyddar mot fibros i en modell av kronisk njursjukdom. Kronisk njursjukdom (CKD) innebär att njurfunktionen gradvis försämras på ett förödande sätt. Det påverkar livskvaliteten avsevärt för de drabbade och orsakar stora kostnader för samhället. Oavsett vad som ligger bakom den kroniska njursjukdomen utgörs en viktig del av sjukdomsbilden av njurfibros, som också ger den tydligaste indikationen på hur långt sjukdomsförloppet progredierat mot njursvikt. Professor Helle Prætorius, MD-PhD från Århus universitet i Danmark, samarbetar med Saniona och visade i sin presentation att Sanionas KCa3.1-hämmare SAN903 dämpar njurfibros i en musmodell av kronisk njursjukdom. Vid daglig administrering av SAN903 i samband med ensidig urinvägsob

Immunicum AB: Immunicum tillkännager Corporate Rebranding och namnbyte till Mendus AB23.6.2022 08:58:45 CEST | Pressmeddelande

Varumärkestransformationen återspeglar framstegen inom nästa generations cancerimmunterapier, den kommande tillverkningsexpansionen och företagets långsiktiga ambitionerBolagets aktie fortsätter att handlas under tickersymbolen IMMU.ST på NASDAQ Sweden Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, meddelade idag att de har bytt företagsnamn från Immunicum AB till Mendus AB. Namnbytet gäller från och med idag och är godkänt av Bolagsverket. Omprofileringen till "Mendus" återspeglar företagets mogna kliniska pipeline och dess bredare positionering inom immunterapi för cancerrecidiv. Dessutom markerar detta en viktig verksamhetsövergång då bolaget fortsätter att mogna med ett långsiktigt fokus på en global räckvidd. Bolaget kommer att fortsätta handlas under kortnamnet "IMMU.ST" och den nya webbplatsen för Mendus AB är www.mendus.com. "Dagens pressme

Karolinska Developments portföljbolag Promimic presenterar prekliniska resultat som visar minskad bakterietillväxt på implantat23.6.2022 08:31:25 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 23 juni 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Promimic har presenterat prekliniska resultat som visar att ytbehandlingstekniken HAnano Surface minskar risken för vidhäftning av vanligt förekommande sjukdomsalstrande bakterier med upp till 60%. Promimic utvecklar och marknadsför HAnano Surface, en unik, nanometertunn ytbehandling som syftar till att förbättra förankring och inläkning av ortopediska och dentala implantat i skelettet. Teknologin är väl etablerad och är idag applicerad på över 700 000 implantat i klinisk bruk runt om i världen. I bolagets nyligen genomförda in vitro-studie utvärderades vidhäftningen hos tre vanliga patogena bakteriestammar på implantat som behandlats med HAnano Surface. Resultaten visar att förmågan hos bakterierna att kolonisera implantatytan minskade med 60%, något som är av stor vikt för att motverka såväl infektioner som implantatavlossning hos patienter. Studien genomfördes tillsa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum