Svensk Kollektivtrafik

Notan för ERTMS kan bli 16 miljarder för tågbranschens aktörer

Dela

Konsultbolaget Ramboll har på uppdrag av Trafikverket författat en rapport om införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS. Syftet är att värdera risker och konsekvenser som påverkar branschen i samband med ERTMS-införandet. Nu är den andra delen av rapporten färdigställd och resultatet är graverande för Trafikverket.

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik

Enligt rapporten tillkommer ytterligare kostnader för implementeringen av ERTMS. Kostnaderna för den svenska persontrafiken väntas bli än högre än befarat. För landets trafikoperatörer kan kostnaden komma att landa på 6,2 miljarder. Den direkta kostnaden för trafikoperatörer och konsumenter väntas bli över 13 miljarder, och ytterligare 3 miljarder beräknas indirekt försvinna när gods- och persontrafik tvingas flytta från järnväg till väg.

- Under årens lopp har ERTMS flera gånger blivit både fördyrat och försenat. Nu adderas graverande uppgifter om hur kostnaderna för den svenska persontrafiken ökar ytterligare. Det håller inte längre. Regeringen måste omedelbart dra i nödbromsen för en onödig miljardrullning vars nyttor tycks minska för varje dag som går, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

- Nu måste regeringen ge Trafikverket både direktiv och finansiering för att kunna lösa frågan om ERTMS. Vi är fyra regioner i norra Sverige som snart har levt i tio år med ERTMS i skarpt läge. Om vi inte vill att projektet ska åderlåta vården i framtiden kräver den här frågan en skyndsam lösning, säger Per Wahlberg (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafiks Järnvägspolitiska strategigrupp.

Införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS kan även komma att gå stick i stäv med regeringens ambition om att öka andelen tågresor. Enligt Rambolls rapport kan så mycket som 10 miljarder av den totala kostnaden behöva bäras av resenärer och godstransportköpare. Detta kommer att leda till högre priser för både personresor och godstransporter på järnvägen, med en framtida volymminskning som följd.

Dessutom riskerar ERTMS att gå emot Sveriges klimatmål om att minska utsläppen från inrikestransporter med 70 % till 2030. Införandet av det nya signalsystemet kan tvärt om komma att leda till utsläpp av ytterligare drygt 300 000 ton koldioxidekvivalenter till 2035. Detta till följd av att branschens nota på 13 miljarder delvis kommer behöva betalas av konsumenterna i form av högre priser, med fler transporter och resor på väg istället för järnväg som följd.

Läs mer om rapporten här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Ladda ned bild
Kristoffer Tamsons, Ordförande Svensk Kollektivtrafik, Trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.
Kristoffer Tamsons, Ordförande Svensk Kollektivtrafik, Trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken13.10.2020 13:33:42 CESTPressmeddelande

Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken, som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg18.9.2020 15:17:30 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

För lite och för sent med 2 miljarder till kollektivtrafiken14.9.2020 15:55:47 CESTPressmeddelande

Idag presenterade regeringen ett paket för grön återhämtning med ett riktat stöd till kollektivtrafiken. - Två miljarder nästa år är ett steg i rätt riktning, men det är för lite och för sent för att undvika indragna turer, nedlagda linjer och höjda biljettpriser nästa år med sparkade bussförare och ökade klimatutsläpp som följd, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum