Stockholms stad

Nu är det Gröna kulturstråket i Husby invigt

Dela

I lördags 2 oktober invigdes det Gröna kulturstråket i Husby mellan Husby centrum och Husby gård som rustats upp sedan mars 2021. Stråket är nu en attraktiv gångväg och trygg entré till Igelbäckens kulturreservat. Här tar både lek, konst och kultur plats vilket öppnar för nya möten och aktiviteter utomhus.

Grönt kulturstråk i Husby. Foto Lennart Johansson.
Grönt kulturstråk i Husby. Foto Lennart Johansson.

Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac invigde torget tillsammans med kultur- och stadsmiljöborrgarådet Jonas Naddebo, ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Ole-Jörgen Persson, verksamhetsansvarig i Husby Konst & Hantverksförening Kerstin Wikström, chefen för Stockholm konst Stefan Hagdahl samt konstnären Pia Sandström.

Höstvindarna till trots samlades många besökare för att uppleva invigningen av det nya stråket som bjöd på flera aktiviteter och upplevelser. Vid det nya konstverket Systrarnas plats i Husby gård gick invigningen av stapeln. Teater Sláva bjöd på sång och musik och besökarna kunde beskåda verk av 20 olika konstnärer som också fanns på plats för att berätta om sina verk längs med stråket. Vid Husby centrum bjöds besökarna på indisk dans av kulturskolans indiska dansgrupp.

– Det känns fantastiskt att inviga det Gröna kulturstråket där det goda resultatet visar hur väl kultur och de gröna frågorna kan samverka och stärka varandra, säger stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac.

Kulturstråket är en del av Grönare Stockholm som är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden och har tagits fram av trafikkontoret i Stockholms stad tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Husby Konst & Hantverksförening, Stockholm Konst och i dialog med Svenska Bostäder och Husbygårdsskolan.

Området har fått ny markbeläggning, nya sittplatser, fler planteringar och träd. Utmed stråket installeras grön belysning, vilket är ett kännetecken för den gröna gångvägen. Belysningen bidrar även till en tryggare upplevelse längs stråket. Tillgängligheten har ökat genom skyltning och fler tillgänglighetsanpassade parksoffor.

Längs sträckan finns också små podier av granit som kan användas till konstutställningar. Alla är välkomna att använda dessa konstpodier för utställning av egna verk. Områdets skolor kan samlas längs kulturstråket och ha aktiviteter utomhus.

Vid Husby centrum anknyter stråket till det lilla torget intill Husbygårdsskolan och Kulturskolan. Torget har fått nya träd, sittplatser, konstpodier och en liten scen som kan användas av alla.

Projektet har även arbetat med att främja den biologiska mångfalden och ekosystemen i området. Nya planteringar med olika sorters växtarter har planterats och fladdermusholkar, fågelholkar och insektshotell har satts upp längs stråket.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 278malinda.flodman@stockholm.se

Bilder

Grönt kulturstråk i Husby. Foto Lennart Johansson.
Grönt kulturstråk i Husby. Foto Lennart Johansson.
Ladda ned bild
Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac inviger grönt kulturstråk i Husby tillsammans med kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo, ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd Ole-Jörgen Persson,  verksamhetsansvarig i Husby  Konst och hantverksförening
Kerstin Wikström, chefen för Stockholm konst Stefan Hagdahl och konstnären Pia Sandström vars verk invigdes i lördags. Foto Lennart Johansson.
Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac inviger grönt kulturstråk i Husby tillsammans med kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo, ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd Ole-Jörgen Persson, verksamhetsansvarig i Husby Konst och hantverksförening Kerstin Wikström, chefen för Stockholm konst Stefan Hagdahl och konstnären Pia Sandström vars verk invigdes i lördags. Foto Lennart Johansson.
Ladda ned bild
Konst vid grönt kulturstråk i Husby. Foto Lennart Johansson.
Konst vid grönt kulturstråk i Husby. Foto Lennart Johansson.
Ladda ned bild
Konst vid invigningen av grönt kulturstråk i Husby. Foto Lennart Johansson.
Konst vid invigningen av grönt kulturstråk i Husby. Foto Lennart Johansson.
Ladda ned bild
Teater Sláva. Foto Lennart Johansson
Teater Sláva. Foto Lennart Johansson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Den stora tegelgasklockan i Norra Djurgårdsstaden omvandlas till ny scen14.10.2021 07:38:20 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stads kommunfullmäktige tar beslut den 18 oktober om genomförande av scen i tegelgasklockan. Stockholm stad genom exploateringskontoret kommer att äga och förvalta gasklockan och scenen som ska byggas i klockan. PopHouse Entertainment Group är aktören som kommer att hyra in sig i gasklockan och kommer att driva den kommande scenverksamheten. PopHouse, som också äger och driver scenverksamheten på bl a Cirkus på Djurgården

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum