E.ON Sverige AB

Nu är kretsloppsanläggning i Högbytorp klar

Dela

Unik material- och energiåtervinning - ett viktigt tillskott av hållbar energi till Stockholmsregionen. Det är resultatet när E.ONs kretsloppanläggning i Högbytorp nu står klar och levererar el, fjärrvärme, biogas och biogödsel till den expansiva nordvästra delen av Stockholmsregionen. Genom kretsloppsanläggningen bidrar E.ON till att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi i Stockholm.

Bild: E.ON
Bild: E.ON

Vid E.ONs kretsloppsanläggning i Högbytorp nyttjas restavfall och organiskt avfall för att producera fjärrvärme, elektricitet, biogas, biogödsel och kompost. Tillskottet av ny, lokalt producerad energi möjliggör fler bostadsområden och företagsetableringar i regionen, men också ett mer elektrifierat samhälle och en omställning av transportsektorn – från fossila drivmedel till förnybar biogas.

– Som energiföretag har vi ett stort ansvar att förse landets mest expansiva region med energi för en hållbar tillväxt. Tillsammans med Ragn-Sells verksamhet i Högbytorp har vi dessutom, på ett helt nytt sätt, integrerat material- och energiåtervinning på en och samma plats. På så vis främjar vi framväxten av en cirkulär ekonomi och bidrar till att jordens resurser används på ett ansvarsfullt sätt, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Kretsloppsanläggningen domineras av två byggnader; en biogasanläggning och en kraftvärmeanläggning. I biogasanläggningen torrötas matrester och annat organiskt material från hushåll och företag i regionen. Vid rötningen bildas biogas, biogödsel och kompost.

I kraftvärmeanläggningen återvinns energi ur restavfall som av miljöskäl inte får eller kan materialåtervinnas, och distribueras till kunderna som el och fjärrvärme. Askorna som återstår efter förbränningen går via särskilda transportband till Ragn-Sells, som återvinnermetaller och på sikt även salter ur dem, samt omhändertar de giftiga ämnen som fanns i restavfallet och fasar ut dem ur kretsloppet.

Det unika i material- och energiåtervinningen i Högbytorp utgörs av synergierna och samverkan mellan biogas- och kraftvärmeproduktionen, samt mellan E.ON och Ragn-Sells. Tack vare denna samverkan ökar återvinningsgraden av samhällets restavfall, samtidigt som behovet av transporter minskar.

– Att se avfall som en resurs som kan återvinnas till material, energi och näring är nödvändigt, inte bara i Stockholm utan i hela världen. Med kretsloppsanläggningen i Högbytorp har vi en fantastisk plattform att bygga vidare på när vi utvecklar och designar hållbara städer, i Sverige såväl som i andra länder, säger Marc Hoffmann.

Läs mer om kretsloppsanläggningen

Kontakter

Bilder

Bild: E.ON
Bild: E.ON
Ladda ned bild
Bild: E.ON
Bild: E.ON
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar22.9.2020 11:05:53 CESTPressmeddelande

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar E.ON att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken.

Så ska behovet av effekt säkras i Skåne18.9.2020 08:31:05 CESTPressmeddelande

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder från den 2 november när SWITCH, E.ONs digitala handelsplats för effekt, öppnar för sin andra säsong. Nytt är att området utökas från södra Skåne till att också omfatta två nya områden; Helsingborgsområdet inklusive Bjuv, Kullahalvön och Ängelholm samt Landskrona och Löddeköpinge.

Samarbete ska möjliggöra mer elnätskapacitet till Skåne7.9.2020 08:24:24 CESTPressmeddelande

Inför vintern 2020/2021 har E.ON och Svenska Kraftnät nu tagit fram åtgärder som ska kunna höja uttaget av effekt från stamnätet från 750 MW till 1150 MW ner till södra Skåne och Malmöregionen. Som en del av åtgärdsplanen, som presenterades hösten 2019, investerar E.ON nu 35 miljoner kronor i förstärkningar i stamnätsstationerna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnät att därefter genomföra sina ombyggnadsplaner fram till 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum