DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Nu betalar vi två gånger för våra hjälpmedel”

Dela

Abonnemangsavgifter på hjälpmedel blir en ny ekonomisk smäll, som i värsta fall kan leda till att folk avstår från de hjälpmedel som de behöver och har rätt till. Det säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, med anledning av nya avgifter i Region Stockholm.

Snart börjar abonnemangsräkningarna för hjälpmedel att trilla in för personer som bor i Region Stockholm. Boende i Region Örebro och i vissa kommuner i Skåne har redan fått erfara vad det betyder för hushållsekonomin att plötsligt behöva betala för den rullstol, rullator, hörselhjälpmedel eller annat hjälpmedel, som tidigare finansierats via skattsedeln.

-        Nu betalar vi två gånger – via skatten och direkt till regionen, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

DHR anser att det är djupt oroande att regioner och kommuner i allt högre grad har börjat ta ut abonnemangsavgifter för hjälpmedel, eftersom det slår mot människor som redan i dag är hårt marginaliserade.

-        Många människor med funktionsnedsättning lever i arbetslöshet, jobbar deltid, har sjukersättning eller pension och har det kämpigt med sin försörjning. Abonnemangsavgifterna blir en ny ekonomisk smäll, som i värsta fall kan leda till att folk avstår från de hjälpmedel som de behöver och har rätt till, säger Åsa Strahlemo.

Dyrare än inköpspris

Region Örebro var den första regionen som införde abonnemangsavgifter för hjälpmedel. Detta är avgifter som i vissa fall, efter några år, vida kommer att överstiga vad själva hjälpmedlet egentligen kostar regionen i inköp.

Modellen finns redan i några kommuner i Skåne och nu har även Region Stockholm tagit efter. DHR befarar att den nu kommer att spridas till andra delar av landet.

-        Abonnemangsavgiften är bara en av flera avgifter kopplade till hjälpmedel. Avgift för utprovning, förskrivning, slitage och serviceavgift för hjälpmedel är exempel på andra kostnader som kommuner och regioner ofta tar ut. Vi tycker oss se en trend där samhället tar ett steg tillbaka och där allt fler kostnader läggs på individen, säger Åsa Strahlemo.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger att konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att underlätta tillgång till hjälpmedel av kvalitet. De regioner som väljer att införa hjälpmedelsavgifter i olika former agerar därmed stick i stäv med konventionen.

-        Vi som lever med varaktiga funktionsnedsättningar behöver våra hjälpmedel varje dag, året runt. Vi har inga tillfälliga åkommor och därmed inga temporära kostnader och våra funktionsnedsättningar är inget livsstilsval. Vi måste ha ett livslångt stöd för att kunna vara oberoende, säger Åsa Strahlemo.

DHR vill att alla hjälpmedel, även de för motion, sport och hobbyverksamhet, ska vara helt avgiftsfria.

För mer information och kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Inbjudan till riksdagsseminarium: Staten behöver ge en officiell ursäkt till dem som bott på institution1.3.2021 08:42:46 CETPressinbjudan

Vipeholmsanstalten och andra institutioner för personer med funktionsnedsättning är en del av Sveriges historia som många inte känner till. Nu arrangerar DHR och FUB tillsammans med Liberalerna ett digitalt riksdagsseminarium, där vi lyfter historiska fakta och förklarar varför staten behöver ge alla de människor som placerades på dessa institutioner en offentlig ursäkt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum