Umeå kommun

Nu börjar arbetet med infrastrukturen på Tomtebo gård

Dela

Nu börjar det hända saker på Tomtebo gård. För att förbereda området för kommande bebyggelse ska delar av skogen avverkas och nya gator byggas. Utbyggnaden sker sedan etappvis och byggstart för de första husen väntas senare under våren.

Etappindelning Tomtebo gård.
Etappindelning Tomtebo gård.

– Tomtebo gård är ett stort projekt, den nya detaljplanen ger förutsättningar att bygga cirka 1200 nya bostäder. Vi ska inom kort börja bygga infrastruktur för området och måste därför avverka en del skog, säger Carl Rasmunds, mark- och exploateringsingenjör, Mark och exploatering.

Under tiden som utbyggnaden av den nya infrastrukturen pågår så kommer framkomlighet inom området att försämras. Det ska däremot vara möjligt att ta sig till både kolonilottsområdet nordöst om området och till Nydalasjön under hela byggtiden. Under vissa begränsade tidsperioder kan omdirigering av trafik mot Nydalasjön och/eller kolonilottsområdet bli nödvändig att göra.

Ny väg mot Kyrkstugan

I samband med nybyggnad av infrastruktur för Tomtebo gård planerar Umeå kommun en ny väg för biltrafik fram till Kyrkstugan. Detta för att skapa en tryggare miljö för gående och cyklister som nyttjar området. Anslutning till befintliga stugor kommer att lösas och de befintliga parkeringarna blir kvar och med ny angöring.

Förberedande arbeten för Tomtebo gård utförs i januari-februari och planerad byggstart för bygganden av gator och ledningar är i mars 2020.

Om Tomtebo gård

Detaljplanen för Tomtebo gård vann laga kraft under hösten 2019. Totalt blir det cirka 1200 nya bostäder i form av flerbostadshus i fyra våningar och stadsradhus i tre våningar. Byggnader i fem våningar blir möjligt vid ett torg samt vid den nordöstra infarten. För att tillgodose det nya områdets behov av service är det planlagt för två förskolor samt centrumverksamheter som koncentreras kring torget. 

Läs mer på www.umea.se/tomtebogard

Mer information

Carl Rasmunds
mark- och exploateringsingenjör
090-16 23 04
carl.rasmunds@umea.se

Helen Nilsson
mark- och exploateringschef
090-16 23 56
helen.nilsson@umea.se

Donald Näs
projektledare, Gator och parker
090-16 13 90
070-622 45 70
donald.nas@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Etappindelning Tomtebo gård.
Etappindelning Tomtebo gård.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum