Uppsala kommun

Nu börjar utvecklingen av Södra åstråket

Dela

Fyrisån präglar Uppsala och området runt ån är en av stadens populäraste vistelsemiljöer. Nu ska årummet utvecklas ytterligare, med parkytor, bryggor, kolonilotter, hinderbana, konstgräsplaner och andra ytor för aktiviteter. Satsningen på Södra åstråket omfattar 50 miljoner, påbörjas redan i vår och beräknas vara färdig 2026.

Illustrationsplan över utvecklingen av Södra åstråket. Mer detaljerade planer kommer att tas fram för respektive område under utvecklingen.
Illustrationsplan över utvecklingen av Södra åstråket. Mer detaljerade planer kommer att tas fram för respektive område under utvecklingen.

Förslaget till plan för utveckling av Södra åstråket, från Islandsbron till Vindbron och Årike Fyris, väntas antas av kommunstyrelsen den 11 mars.

Arbetet påbörjas redan våren 2020 på den västra sidan av ån från Stadsträdgården, Kap och Hospitalsträdgården med ny och utökad belysning, bryggor, nystart för bangolf, boule och nya parkmiljöer. Tanken är att skapa inbjudande platser för flera målgrupper, med särskilt fokus på barn, unga och äldre. Genom bra belysning, generöst med sittplatser och människor i rörelse är ambitionen att utveckla platser som upplevs trygga under hela dygnet och året.

Under 2021 växlas utvecklingstakten upp med målet att färdigställa området under 2026. Nya bryggor och bryggdäck längsmed kommer att ge närhet till Fyrisåns vatten och parkmiljöerna kommer att rustas upp med olika användningsområden och karaktär. Kap-området blir en aktivitetspark med bland annat utegym, hinderbana, lekplatser, minigolf och vid Lundellska skolan två konstgräsplaner för fotboll. Skidspåret blir kvar och utvecklas för att bli längre, varierat och kuperat.

Längst söderut i projektområdet, Hospitalsträdgården i Ulleråker, utvecklas de gamla parkmiljöerna. Områdets gamla engelska park och fruktträdgård fräschas upp för en vacker miljö för boulespel och ytor för fritidsodling anläggs. En tänkbar framtid för parkens stora gräsytor är som område för utomhuskonserter och evenemang.

– När vi utvecklar Uppsala behöver vi fler natursköna platser där Uppsalaborna kan gå på evenemang, träna och umgås. Det här är en rejäl satsning på att göra Uppsalas stadskärna ännu mer levande, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Även Fyrisåns östra strand ingår i projektet Södra åstråket. Hamnplan ska utvecklas till en solig vistelseyta och cykelbana anläggs längs ån. Tullgarnsparken och området kring den nya Tullgarnsbron blir viktiga nya ytor som skapar möjlighet för sambanden söderut och ger Uppsala mer vattenkontakt.

– Utmed ån skapar vi inbjudande platser för uppsalabor i alla åldrar att mötas och ägna sig åt en mängd aktiviteter och friluftsliv året runt. De gröna stråken är också viktiga för att stärka den biologiska mångfalden när staden växer, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Kommunen kommer att öppna för inspel och dialog med allmänheten om utformningen av området under året. Till grund för den övergripande planen ligger bland annat en enkätundersökning som gjordes bland Uppsalabor 2018.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustrationsplan över utvecklingen av Södra åstråket. Mer detaljerade planer kommer att tas fram för respektive område under utvecklingen.
Illustrationsplan över utvecklingen av Södra åstråket. Mer detaljerade planer kommer att tas fram för respektive område under utvecklingen.
Ladda ned bild

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Nya beslut i Uppsala kommun med anledning av coronaviruset27.3.2020 16:19:24 CETPressmeddelande

Uppsala kommuns krisledningsnämnd sammanträdde på fredagen för tredje gången och fattade flera viktiga beslut i arbetet med anledning av coronaviruset. Det gäller åtgärder för att stötta butiker och restauranger och för att stötta särskilt utsatta gymnasieelever med lunch. Beslut togs även om att säkra bemanningen inom prioriterade verksamheter och att kommunanställda i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta hemifrån.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum