E.ON Sverige AB

​​Nu bygger vi en grön väg från Stockholm till Hamburg

Dela

COP21 visade glädjande nog på att världens länder delar synen om klimatfrågans vikt. Sverige ligger redan i framkant på många håll inom hållbarhet och experter menar att vi har ypperliga förutsättningar att bli det första fossiloberoende landet i världen. Men inom vissa områden har vi en lång sträcka kvar att vandra. Transportsektorn, som idag står för över en tredjedel av vårt lands samlade koldioxidutsläpp, är den kanske enskilt viktigaste punkten att åtgärda. Nu tar E.ON och Region Skåne ett rejält kliv in i framtiden – med siktet inställt på en fossiloberoende transportsektor!

Idag, tisdagen 26 januari, satte Region Skåne tillsammans med E.ON och övriga partners i GREAT-projektet spaden i marken genom att ordna ett officiellt kick-off event i Malmö. Det EU-stödda projektet tar ett tydligt grepp om hållbara transporter och möjliggör en grön transportkorridor genom etablering av infrastruktur för E-mobility och Gas-mobility; från Stockholm och Oslo via Malmö till

Hamburg.

Med start till våren kommer E.ON under tre års tid att bygga en infrastruktur för hållbara transporter, från Stockholm och Oslo till Hamburg. Totalt handlar det om 70 snabbladdstolpar för elbilar och två tankstationer för LNG, flytande naturgas, primärt för lastbilar och annan tung transport. Merparten av dessa, 50 av snabbladdstolparna och båda LNG-stationerna, kommer att placeras i Sverige och skapar därmed ett viktigt tillskott i byggandet av infrastruktur för en fossiloberoende vägflotta.

- Projekt GREAT matchar E.ONs strategi mycket väl. Omställningen till en fossiloberoende transportsektor är oerhört viktig och tack vare EU-stödet ges vi nu incitament till att komplettera befintlig infrastruktur för gasbilar, med infrastruktur för elbilar. Två bränslen som kompletterar varandra ypperligt som ersättare till de fossila alternativen bensin och diesel, säger Tina Helin, vd E.ON Gas.

Tillsammans med samarbetspartners som till exempel Region Skåne och kommuner längs E4:an och E6:an, håller E.ON nu på med att ta fram en plan på exakt var och när infrastrukturen ska byggas.

För mer information, kontakta:

Jakob Holmström
Presschef E.ON Sverige
0703-251415 alt. 0727-063631

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum