Lejonfastigheter AB

Nu bygger vi Navet på Berzeliusskolan

Dela

Den sista etappen av ombyggnationen av Berzeliusskolan börjar nu när Lejonfastigheter bygger den nya entrén till skolan - Navet.

I dag saknar Berzeliusskolan en naturlig huvudentré. Med byggandet av Navet får skolan en välkomnande mötesplats för såväl elever som personal. Navet länkar också samman hus D och H och blir den enda utbyggnaden på skolan i detta projekt. 

I hus H kommer bibliotek, administration, lärosalar, matsal och personalutrymmen att färdigställas till höstterminen 2017. En tillfällig entré till matsal kommer att uppföras då matsal och kök kommer att vara i drift under hela ombyggnationen.

Under hösten 2016 kommer vi också att påbörja arbetet med utemiljön. Ett arbete som löper parallellt med bygget av Navet fram till höstterminen 2017 när Framtidens Berzeliusskolan står klar. 

-Projektet löper väl. Vi har en tät dialog och möten med verksamhet och rektorer så att alla ska veta vad som händer och känna att vi gör det här tillsammans. Skolans flyttkoordinator, Svante Gundberg, är guld värd. Han har koll på allt som rör verksamheten, vilket är viktigt i ett sådant här omfattande projekt. Vi vill göra detta så smärtfritt som möjligt för elever och personal, säger Cecilia Arkhed, projektledare på Lejonfastigheter. 

Vad har vi gjort
Projektet inleddes våren 2014. Skolan, som byggdes under 1950-talet, hade en planlösning som inte var anpassad efter dagens undervisning, där lokalerna inte nyttjades maximalt och tekniska installationer var i behov av modernisering. 

Lejonfastigheters mål med helhetsgreppet som vi tar på Berzeliusskolan är Framtidens skola. Genom att förtäta, flytta väggar och öppna upp ökar vi flexibiliteten och kan bättre nyttja befintliga ytor. På så sätt skapar vi en modernare och ljusare lärmiljö. 

Grundskolan har fått nya lokaler i hus G, bildsalen är klar i hus B liksom nya musiksalar och grupprummen kopplade till musikundervisningen. Och vi har ökat tillgängligheten till skolan bland annat med hissar i ett utmärkande glasparti som visuellt står i skarp kontrast mot 50-talets tegelbyggnad. 

Då möter nu. Foto: David Einar

För ytterligare information, välkommen att kontakta: Cecilia Arkhed, projektledare samt fastighetsutvecklingsansvarig Lejonfastigheter, telefon 013-20 52 31 eller via e-post till cecilia.arkhed@lejonfastigheter.se 

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.

Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag som omsätter runt 660 miljoner kronor.

Vi har ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger framtidens Linköping för stadens medborgare.