Trafikverket

Nu byggs cirkulationsplatser på E16 i Borlänge och Falun

Dela

Nästa vecka börjar Trafikverket bygga om korsningar på E16 till cirkulationsplatser. De ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten för bilister, gående och cyklister. Björkar ska även planteras för att göra infarten till Borlänge trevligare.

– Gemensamt för korsningarna som ska byggas om i Borlänge och Falun är att de har ett stort trafikflöde med korsande mindre vägar. Med cirkulationsplatser skapas en bättre trafikmiljö där säkerheten och framkomligheten ökas, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.

Två nya cirkulationsplatser på E16 i Borlänge
I Borlänge ska cirkulationsplatser byggas vid korsningen Masergatan/Krokgatan och vid in- och utfarten till Ritargatan/väg 50.

Nästa vecka startar Trafikverket bygget vid Masergatan/Krokgatan. I korsningen ska två korsningspunkter på E16 tas bort för att öka trafiksäkerheten. De ska ersättas med en cirkulationsplats som knyter ihop Masergatan med Krokgatan. Nuvarande utfarten från Masergatan till E16 stängs. Arbetet färdigställs i år.

När den nya cirkulationsplatsen är på plats planteras 26 nya lindar som ska ersätta den nuvarande lindallén som måste tas ner vid ombyggnaden.

Nästa sommar byggs och färdigställs korsningen vid Ritargatan. Här ska björkplanteringar anläggas för att förbättra gestaltningen av området och infarten till Borlänge från Ludvikahållet.


Två nya cirkulationsplatser på E16 i Falun
I Falun ska korsningarna vid Norra Järnvägsgatan och Regementsgatan byggas om till cirkulationsplatser.

Nästa vecka startar arbetet med korsningen vid Norra Järnvägsgatan. Korsningen är olycksdrabbad och den innebär trafiksäkerhetsrisker i rusningstrafik för trafikanter till och från området Bojsenburg. Hastighetsdämpande åtgärder blir aktuella vid gång- och cykelöverfarten intill korsningen, vilket ska öka säkerheten för gående och cyklister. Arbetet färdigställs i år.

Nästa sommar byggs korsningen vid Regementsgatan om.

Illustrationer bifogas.

Kontakter

Patrick Svärd, projektledare, Trafikverket, 010-123 64 04
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Dokument

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum