Stockholms stad

Nu byggs nya Vasagatan – påfarten till Centralbron stängs

Dela

Stockholms stad bygger om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata för att möta dagens och framtidens behov. Bygget har startat på södra delen av gatan och måndagen den 3 december stängs påfarten från Vasagatan till Centralbron av för att byggas om under december och januari.

Arbetet med påfarten startar på kvällen måndagen den 3 december 2018. Fordonstrafiken i riktning söderut från Vasagatan till Centralbron leds då om via Klara Vattugränd, Klara Västra Kyrkogata och Klara Södra Kyrkogata till Vattugatan för att där ta påfart till Centralbron. Bilar kommer även framöver att kunna färdas i båda riktningarna på Vasagatan förbi arbetsområdet.

Gångbanorna på västra sidan längs med Vasagatan, mellan Järnvägsparken och Centralplan, stängs av och gående hänvisas till befintlig gångbana närmast Centralstationen. Cyklister kan färdas förbi arbetsområdet i ett cykelfält som gränsar till körbanan. 

Om projektet

Arbetet med nya Vasagatan startade i augusti. Bredare trottoarer, fler träd, fler sittplatser och ny belysning samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. Det blir resultatet när arbetet är klart. I utvecklingen av Vasagatan ingår även förbättring av cykelbanorna på Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Inför ombyggnaden av Vasagatan har även gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken förbättrats. Nya Vasagatan ska vara klar 2021.

Den första delen av projektet, att bygga cykelbana på Östra Järnvägsgatan mellan Vasaplan och Norra Bantorget är klar. I oktober startade förberedande arbeten på södra delen av Vasagatan och nu påbörjas nästa steg. Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken, det så kallade Söderkopplet, byggs om och får en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Det skapar möjlighet för biltrafiken att svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron, vilket ger lägre hastigheter och ökad trafiksäkerhet.


Mer information om projektet och karta över omledningen finns på stockholm.se/vasagatan.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

08-508 26 282erik.soderberg@stockholm.se

Bilder

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Stockholms stads Yrkeshögskola Frans Schartaus Handelsinstitut växer inom hotellnäring samt filmproduktion29.1.2019 14:03:05Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstitut bedriver eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar sedan 1865 och fick idag förtroendet att fortsätta erbjuda utbildningarna Läkemedelstekniker samt Projektledning: Hållbara Möten & Event som båda var uppe för omsök. Schartau beviljades därtill även starttillstånd för två helt nya utbildningar, Shiftleader Hotell samt Produktionsledare för spelfilm och tv-drama.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum