Stockholms stad

Nu byter vi ut träd på Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen

Dela

Stockholms stad byter ut döda och skadade träd på sträckan Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen med start vecka 44.

Många av lönnarna på sträckan Ulvsundaplan - Råckstarondellen är döda eller har svåra skador. Trädens livsmiljö har under många år försämrats, de har skadats på olika sätt, och rötterna har inte längre plats att växa.

I nuläget är träden en trafikfara då de riskerar att välta eller släppa grenar på vägen eller gång- och cykelbanan.

Därför tar vi bort de döda och skadade träden, bygger nya växtbäddar och planterar nya friska träd. Totalt kommer 83 träd att tas ner på sträckan (36 träd på Bergslagsvägen och 47 träd på Drottningholmsvägen).

Positiva effekter med biokol

De nya träden planteras i nya växtbäddar som fylls med en blandning av biokol och makadam. Biokol är kol som görs av till exempel kvistar eller grenar och används vid odling. Biokolet håller vatten, näring och förbättrar syresättningen av marken vilket får träden att växa bättre.

Stockholms stads arbete med träd

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för stadens träd och har under många år arbetat med att utveckla växtbäddar för träd i gatumiljö.

Trafikstörningar

Arbetet kommer att orsaka vissa trafikstörningar då en körbana samt en gång- och cykelbana behöver stängas av under tiden som fällningsarbetena pågår.

Arbetet beräknas pågå mellan november 2018 och december 2019.


Mer information:

Bergslagsvägen och Drottningholmsvägen

stockholm.se/vasterort-trad


Stockholms stads arbete med träd

stockholm.se/trad


Stockholms stads arbete med biokol i växtbäddar

stockholm.se/vaxtbaddar

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

08-508 26 282erik.soderberg@stockholm.se

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum