Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Nu faller psykiatrins teori om den ”kemiska obalansen” – Del ll

Dela

Vi har sett att teorin om ”den biokemiska obalansen” – att brister och överskott av signalsubstanser i hjärnan orsakar psykiska problem – troligen är psykiatrins största bluff. Den har banat väg för massiv utskrivning av toxiska ämnen och skapat mångmiljardvinster för läkemedelsbolag. Men vad sade man till allmänheten? Vilka argument använde man för att sälja in den pseudovetenskapliga teorin?

Ledande psykiatriker världen över försöker nu rädda det som räddas kan av det psykiatriska ideologibygget. Den pseudovetenskapliga teorin om att brist och överskott på signalsubstanser i hjärnan orsakar psykiska störningar – den mest kända att serotoninbrist orsakar depressioner – har blivit en belastning. Det är ”en slags vandringssägen – aldrig en teori som på allvar lagts fram av välinformerade psykiatriker”, sade den eminente psykiatriprofessorn och redaktören för Psychiatric Times, Ronald Pies [1].

I British Medical Journal berättar den ledande psykiatrikern David Taylor att det här ”aldrig egentligen funnits: idén att SSRI-preparat ’korrigerar’ en ’obalans’ av serotonin i hjärnan.” Man säger alltså: nej vi har aldrig påstått att någon slags serotoninbrist skulle orsaka depression eller att antidepressiva medel skulle korrigera en obalans av serotonin i hjärnan.

Den pseudovetenskapliga teorin har avfärdats av Cochraneinstitutets Peter Götzsche med följande ord: ”Berättelsen om den kemiska obalansen, som ofta förs fram om alla psykofarmaka, också bensodiazepiner, … är en stor lögn … Psykofarmaka rättar inte till en kemisk obalans, de orsakar en sådan, vilket är skälet till att det är så svårt att sluta med dessa preparat. Om de tas mer än några få veckor, så skapar dessa preparat den sjukdom de skulle bota.” (Deadly Medicines and Organised Crime)

Och riktigt kärnfullt blir avfärdandet från psykofarmakalogen David Healy: ”Serotoninteorin om depression är jämförbar med masturbationsteorin om vansinne.” (Den gamla teorin om att ”självbefläckelse”, onani, ledde till vansinne.)

Men detta är egentligen ingen nyhet. Det amerikanska psykiatrikerförbundets (APA) ordförande, Steven Sharfstein, dementerade officiellt att det gick att mäta kemisk obalans som orsak till mentala störningar i artikeln ”All Fired Up” i tidningen People den 11 juli 2005: ”Nej, vi har inte ett renodlat test [för att upptäcka kemisk obalans i hjärnan]”.

På grund av uppståndelsen detta orsakade fick APA:s Public Officer, dr Mark Graff några dagar efter göra ett uttalande i CBS Studio:

”Kemisk obalans är i själva verket en förkortningsterm ... [Kemisk obalans] är ett begrepp som läkemedelsindustrin förmodligen hittat på.”

Han sade vidare att för att mäta en kemisk obalans i hjärnan måste man skära ut en bit av hjärnan, och menade att ”det är ingen bra idé.”

Men vad sade läkemedelsbolag och psykiatriker till allmänhet och läkare?

Så här lät vandringssägnen när Pfizer sålde sitt antidepressiva medel Zoloft i Sverige:

”Serotonin är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som vid obalans kan orsaka bl.a. depressiva symtom … Det verksamma ämnet sertralin [i Zoloft] hämmar återupptaget av serotonin i nerverna och kan på detta sätt korrigera obalansen.”(Våra läkemedel, information 2009)

Och när Lundbeck sålde sitt nya antidepressiva medel:

”Cipralex verkar genom att normalisera serotoninnivåerna i hjärnan.” (Patientinformation om Cipralex, som den gavs 2009)

Och än mer passande för beteckningen vandringssägen var det kringresande psykiatrikersällskapet som i Lundbecks regi sålde idén om antidepressiva medel vid sekelskiftet: ”’Land och rike runt’ har de rest, det barn- och ungdomspsykiatriska föreläsarteamet med professor Anne-Liis von Knorring i spetsen” förklarade Lundbeck i sin tidning Transmittorn, nr 2, 1999. Publiken på föredragen fick veta att runt var fjärde barn var psykiskt sjukt. Med Lundbecks ord: ”Mellan 20 och 25 procent av våra barn och ungdomar lider, och lider ibland svårt, av någon form av psykiatrisk sjukdom.”

Och av psykiatriker Gunilla Olsson i teamet fick man veta: ”Vi vet idag att depressionsbehandling med SSRI (som Lundbecks Cipramil) fungerar lika bra på unga som på vuxna depressionspatienter” och att behandlingen skulle sättas in snabbt (trots att preparaten inte alls var godkända för barn och ungdomar).

Tyvärr har vi inte i svensk media fått höra fortsättningen på historien, om hur psykiatriprofessor Anne-Liis von Knorring och hennes forskningsassistent Gunilla Olsson, var direkt inblandade i den affär som senare ledde till att Lundbecks partner i USA, Forest Labs, fick betala 313 miljoner dollar (!) för mutor och för bedräglig marknadsföring av antidepressiva medel för barn. [2]

Men allra längst gick Hjärnfonden där ordföranden i en 12-sidig annonsbilaga i DN (2006), betald av läkemedelsbolag som Wyeth (Efexor) och Lundbeck (Cipramil och Cipralex), i utpressningsstil ropade: Hur många ungdomar ska behöva dö för att det finns personer som inte acceptera att alla depressioner är hjärnsjukdomar (!). De personer som såg sociala orsaker till psykiska problem, ”skambelägger” psykisk sjukdom, och om det sättet att se på saken tilläts fortsätta existera ”kommer vi inte att se någon minskning i antalet drabbade som begår självmord”.

Vi fick veta: ”Okunskapen kring dessa sjukdomar är stor. Det är vanligt att man inte förstår att till exempel depression är en hjärnsjukdom.” På framsidan av bilagan utropar en kändis: ”Tack gode Gud för antidepressiva medel.”

De senare effekterna av den här råa och mycket bedrägliga marknadsföringen framgår bland annat i rapporten om självmord bland unga kvinnor 2013. [3]

De patienter som nu, år 2015, av sin psykiatriker får veta att de lider av en biokemisk obalans, och att psykofarmaka korrigerar obalansen, bör genast svara att den historien av ledande psykiatriker nu ses som en pseudovetenskaplig vandringssägen.

[1] KMR, Nu faller psykiatrins teori om den ”kemiska obalansen”, 15 maj 2015, http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/nu-faller-psykiatrins-teori-om-den-kemiska-obalansen-1161650

[2] KMR, Svensk professor förvanskade och mörklade resultatet av Cipramilstudie på barn, 24 mars 2009, http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/svensk-psykiatriprofessor-foervanskade-och-moerklade-resultat-av-cipramilstudie-paa-barn-281372

[3] KMR, 68 % av alla unga kvinnor som begick självmord 2013 använde psykofarmaka – inga biverkningsrapporter, 28 november 2014, http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/68-av-alla-unga-kvinnor-som-begick-sjaelvmord-2013-anvaende-psykofarmaka-inga-biverkningsrapporter-1091735

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039
129 06 Hägersten

http://www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige för att undersöka och avslöja övergrepp inom psykiatrin och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Syftet är att verka för mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården
Moderorganisationen heter Citizens Commission on Human Rights – CCHR och är belägen i Los Angeles.
Idag finns det omkring 250 avdelningar över hela världen.
KMR är en registrerad ideell förening i Sverige utan politisk eller religiös inriktning.
CCHR startades 1969 i New York av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, som skrev 24 böcker om psykiatrins övergrepp, bl.a. den klassiska ”Psykisk sjukdom en myt” som startade reformeringen av psykiatrin på 1960-talet. Thomas Szasz var en drivande kraft för ytterligare reformering av psykiatrin sedan 1960 och var verksam i CCHR fram till sin död 2012.
För mer information gå till:
www.kmr.nu
www.facebook.com/KMR.nu

Emailadress:
info.kmr@telia.com

Följ Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommittén för Mänskliga Rättigheter