Bra Miljöval

Nu finns miljömärkt taxi i Göteborg

Dela
Fotograf: Emil Markbrant, VD Green Cab eSmart

Taxibilar från Green Cab eSmart
Fotograf: Emil Markbrant, VD Green Cab eSmart Taxibilar från Green Cab eSmart

Sedan den 1 oktober kan du åka miljömärkt taxi i Göteborg. Taxibolaget Green Cab Logistics AB erbjuder tjänsten eSmart Taxi, märkt med Bra Miljöval. Med miljömärkt taxi åker du med ett fordon som drivs med miljömärkt el, biogas eller förnybar vätgas. Fordonen tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter på ett sätt som lever upp till miljökraven.

Målet med Bra Miljöval persontransporter är att få ett mer hållbart transportsystem. I september kom nya miljökrav för persontransporter där det bland annat ställs specifika krav på taxitjänster för att bidra till minskad miljöpåverkan från branschen.

— Miljömärkta taxiresor utförs med el- och gasbilar för att minska klimatpåverkan samt lokala miljö- och hälsofarliga utsläpp. Elbilarna drivs även med miljömärkt el och för alla fordon ställs krav på rengöringen för att minska farliga utsläpp till vatten, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Green Cab Logistics AB är det första taxibolaget som erbjuder miljömärkta taxiresor enligt de nya miljökraven för Bra Miljöval. Företaget har idag sex taxibilar som ingår i den miljömärkta tjänsten eSmart Taxi. Bilarna kör i Göteborg med omnejd.

— Vi är glada och stolta över att nu kunna erbjuda kunden en miljömärkt taxitjänst certifierad av en oberoende organisation, säger Emil Brantmark VD på Green Cab Logistics AB. 

I år kan kommuner införa miljözoner, där det i miljözon klass 3 ställs högst krav. Upphandlingsmyndigheten har även lanserat nya spjutspetsvillkor för personbilar (med max fyra sittplatser utöver förarplatsen) avseende energi- och koldioxidkrav. Taxitjänster märkta med Bra Miljöval uppfyller båda kraven.

— Miljömärkning underlättar val av taxitjänster för både upphandlare och de som vill åka taxi med mindre miljöpåverkan, avslutar Eva Eiderström.

Miljönytta med miljömärkt taxi

  • Fordonen får endast drivas med el, biogas (Euro 6) eller vätgas för att bidra till låg klimatpåverkan samt ha låga hälso- och miljöfarliga utsläpp i närmiljön.
  • Elen ska vara märkt med Bra Miljöval så att licenstagaren tar ansvar för att elen som används för transporterna produceras med höga miljökrav. För varje köpt miljömärkt kWh går dessutom pengar till fondprojekt som återställer miljöskador och minskar elanvändningen.
  • Vid köp av nya bilar ska LCA (livscykelanalys) efterfrågas. Målsättningen är att en standard för LCA ska tas fram så att det vid nästa kriterierevidering kan ställas krav på att licenstagarna väljer de bilar som har lägst miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
  • Tvätt av bilen ska göras med miljömärkta rengöringsprodukter och på godkända tvättanläggningar för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier samt förhindra läckage av dessa till naturen som sker när fordon tvättas på gatan eller på tvättstationer som inte lever upp till miljökrav.

Mer information:

Bra Miljöval miljökrav Persontransporter

Sara Widman
Kommunikatör
Mobil: 0707291852
E-post: sara.widman@naturskyddsforeningen.se

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 237 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Emil Markbrant, VD Green Cab eSmart

Taxibilar från Green Cab eSmart
Fotograf: Emil Markbrant, VD Green Cab eSmart Taxibilar från Green Cab eSmart
Ladda ned bild

Dokument

Om

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 237 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Följ Bra Miljöval

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bra Miljöval

Livsmedelsbutiker klarar skärpta krav från Bra Miljöval1.2.2021 07:05:00 CET | Pressmeddelande

Vår dagliga konsumtion påverkar miljön negativt. Bra Miljöval har nu ytterligare skärpt kraven för miljömärkning av livsmedelsbutiker för att minska dagligvaruhandelns miljöbelastning. Några av de skärpta kraven är att butikerna skall ha ett brett hållbart fisk- och skaldjurssortiment och inte sälja smink och hudvårdsprodukter som innehåller PFAS. Butikerna ska även erbjuda fler ekologiska och vegetariska alternativ. Alla 217 butiker som redan tidigare varit märkta med Bra Miljöval har efter hårt arbete fått förnyad licens.

Nya miljökrav för persontransporter gör det lättare att utveckla hållbara transportsystem9.9.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den 9 september presenteras nya miljökrav på persontransporter från miljömärkningen Bra Miljöval. Bakgrunden till nya krav är utveckling av färdmedlens teknik och förändrade resmönster. Genom att kraven nu även har anpassats efter olika färdsätt kan miljömärkningen driva på respektive bransch till ett mer hållbart transportsystem. Bra Miljöval miljömärkning för persontransporter har funnits sedan 1994. Syftet med miljömärkningen är att minska transporternas negativa påverkan på miljön. Fram till nu har kraven varit desamma oavsett färdsätt, men dessa skiljer sig nu åt. — Genom att ha anpassade krav för respektive färdsätt kan vi enklare driva på utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Förhoppningsvis kommer det att hjälpa resenärer och upphandlare att välja transporttjänsterna med lägst miljöpåverkan. De olika färdsätten är cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Aktörer inom persontranspor

Nyttadesign först ut att märka yoga- och meditationsprodukter med Bra Miljöval17.7.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I maj blev Nyttadesigns produkter för yoga, meditation och avslappning märkta med Bra Miljöval. Märkningen innebär strikta miljökrav på produktionen av textilierna. Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt både för människor och miljö. — I märkningen ställs krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt. Även att kemikalier, färger och processer är bättre för miljön och för de personer som arbetar i produktionen. Det är glädjande att Nyttadesign har valt att miljömärka 26 av sina textilprodukter, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval. Nyttadesign som tillverkat textilprodukter för yoga och meditation sedan 1992 har sett en stor efterfrågan på miljömärkta alternativ. Genom miljömärkningen tar man ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet, samtidigt som man underlättar för sina kunder att göra medvetna val. — Genom att märka produkter med Bra Miljöval så får vi en kunnig part som både ger o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum