Universitetssjukhuset Örebro

Nu flyttar akutmottagningen på USÖ in i sina nya lokaler i H-huset

Dela

Just nu håller akutmottagningen i Örebro på att flytta in i H-huset. Den 1 september ska verksamheten vara redo att ta emot patienter i de nya lokalerna.

Det arbetas intensivt med att få de sista pusselbitarna på plats till den 1 september då det är dags att ta emot patienter i den nya akutmottagningen, som till ytan är dubbelt stor som den nuvarande. Det arbetas även med skyltning för att patienterna ska hitta rätt från månadsskiftet.

En entré för vuxna och en för barn

I och med att de nya lokalerna tas i bruk kommer det nämligen att öppnas två nya entréer:

Vuxna patienter till akutmottagningen tas från den 1 september emot vid nya akutentrén på den bortre gaveln på H-huset (gaveln mot campus).

Patienter till barnakuten, belägen i D-huset, tas emot i en egen entré - entré D, belägen innanför H-huset, intill den gamla ordinarie akutentrén.

Sedan i våras har barn och vuxna hänvisats till samma tillfälliga entré på grund av Covid 19, den entrén kommer att stängas.

Förändring som minskar smittrisken

De nya entréerna utgör en förbättring mot hur det är just nu med den tillfälliga entrén, där alla patienter tas emot för en första bedömning i ett garage, konstaterar verksamhetschef Ingunn Granum.

Hon förklarar att när patienter från den 1 september kommer till akuten kommer de att passera en slags sluss i respektive entré där den första medicinska bedömningen görs – en så kallad smittoriskvärdering.

”Meningen är att ha en hög säkerhet och vi utgår från de rekommendationer som finns för att undvika att smitta varandra” säger Ingunn Granum.

Ökad trygghet för utsatta

Det handlar också om att endast den som söker vård ska befinna sig i lokalerna för att minska smittrisken, även om givetvis barn får ha en vuxen med sig.

”Det ska vara tryggt, inte minst för äldre och särskilt utsatta patienter, att komma till oss” säger verksamhetschefen.

”Men liksom tidigare önskar vi att alla tar till sig 1177:s råd på webben eller via telefon, innan de besöker oss” tillägger Ingunn Granum.

”På så sätt kan vi möta varje patients behov på allra bästa sätt.”

För mer information, vänligen kontakta:
Ingunn Granum
Verksamhetschef akutkliniken USÖ
Telefon 019-602 01 67

Kontakter

Bilder

Här kommer de nya entréerna att finnas.
Här kommer de nya entréerna att finnas.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Minskade ångest- och depressionssymtom ett år efter knäoperation18.9.2020 09:10:00 CESTPressmeddelande

Patienter som genomgått en knäoperation påverkas positivt även i sitt psykiska mående. Det är resultatet av Aamir Mahdis forskning på ortopediska kliniken. ”Vi såg att ångest- och depressionssymtom hade minskat hos de här patienterna ett år efter operation. Det skulle kunna spegla minskning av smärta och förbättring av funktionen”, säger överläkaren Aamir Mahdi på Universitetssjukhuset Örebro.

Nya metoder i kampen mot livmoderhalscancer15.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

I Sverige vaccineras flickor mot vissa typer av HPV (humant papillomvirus). Kvinnor över 23 år erbjuds undersökning, så kallad screening, för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). ”Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till den samlade kunskapen för att få till bättre laborativa metoder som kan hjälpa till vid förbyggande och behandling av livmoderhalscancer”, säger forskaren Malin Kaliff på Universitetssjukhuset Örebro.

Viktigt med långsiktig uppföljning av bentäthet efter överviktsoperation25.6.2020 09:10:00 CESTPressmeddelande

Forskning inom Region Örebro län visar att livskvalitén på lång sikt ökar för de som opererats för sin övervikt. Studierna visar också hur viktigt det är att vården följer upp de patienterna under lång tid. ”Vi såg att bentätheten minskar efter en överviktsoperation. Att äta extra D-vitamin och kalk är ett sätt att bromsa minskningen av bentäthet”, säger forskaren Mustafa Raoof.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum