Universitetssjukhuset Örebro

Nu flyttar akutmottagningen på USÖ in i sina nya lokaler i H-huset

Dela

Just nu håller akutmottagningen i Örebro på att flytta in i H-huset. Den 1 september ska verksamheten vara redo att ta emot patienter i de nya lokalerna.

Det arbetas intensivt med att få de sista pusselbitarna på plats till den 1 september då det är dags att ta emot patienter i den nya akutmottagningen, som till ytan är dubbelt stor som den nuvarande. Det arbetas även med skyltning för att patienterna ska hitta rätt från månadsskiftet.

En entré för vuxna och en för barn

I och med att de nya lokalerna tas i bruk kommer det nämligen att öppnas två nya entréer:

Vuxna patienter till akutmottagningen tas från den 1 september emot vid nya akutentrén på den bortre gaveln på H-huset (gaveln mot campus).

Patienter till barnakuten, belägen i D-huset, tas emot i en egen entré - entré D, belägen innanför H-huset, intill den gamla ordinarie akutentrén.

Sedan i våras har barn och vuxna hänvisats till samma tillfälliga entré på grund av Covid 19, den entrén kommer att stängas.

Förändring som minskar smittrisken

De nya entréerna utgör en förbättring mot hur det är just nu med den tillfälliga entrén, där alla patienter tas emot för en första bedömning i ett garage, konstaterar verksamhetschef Ingunn Granum.

Hon förklarar att när patienter från den 1 september kommer till akuten kommer de att passera en slags sluss i respektive entré där den första medicinska bedömningen görs – en så kallad smittoriskvärdering.

”Meningen är att ha en hög säkerhet och vi utgår från de rekommendationer som finns för att undvika att smitta varandra” säger Ingunn Granum.

Ökad trygghet för utsatta

Det handlar också om att endast den som söker vård ska befinna sig i lokalerna för att minska smittrisken, även om givetvis barn får ha en vuxen med sig.

”Det ska vara tryggt, inte minst för äldre och särskilt utsatta patienter, att komma till oss” säger verksamhetschefen.

”Men liksom tidigare önskar vi att alla tar till sig 1177:s råd på webben eller via telefon, innan de besöker oss” tillägger Ingunn Granum.

”På så sätt kan vi möta varje patients behov på allra bästa sätt.”

För mer information, vänligen kontakta:
Ingunn Granum
Verksamhetschef akutkliniken USÖ
Telefon 019-602 01 67

Kontakter

Bilder

Här kommer de nya entréerna att finnas.
Här kommer de nya entréerna att finnas.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-1922.12.2020 13:15:00 CETPressmeddelande

Covid-19-pandemin har drabbat miljontals människor världen över. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av påverkan på kroppen både under sjukdomsförloppet och efteråt. Därför är det viktigt med patientanpassade behandlingsmetoder. Forskaren Yvonne Freund-Levi har fått drygt en miljon kronor från Afa Försäkring för att studera behovet av rehabilitering efter covid-19.

Unik studie om läkemedel mot covid-19 pågår på Universitetssjukhuset Örebro16.12.2020 09:10:00 CETPressmeddelande

Just nu pågår flera forskningsprojekt om covid-19 inom Region Örebro län, men det pågår bara ett fåtal behandlingsstudier i Sverige. Forskare från Universitetssjukhuset Örebro deltar i en unik studie tillsammans med forskare från Danmark. ”Vi provar ett nytt läkemedel som kan komma att förbättra prognosen för patienter med covid-19”, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken.

Exponering av kobolt är lika farligt via huden som vid inandning16.11.2020 09:50:00 CETPressmeddelande

Forskning visar att exponering av metallen kobolt inom hårdmetallindustrin kan ge olika negativa hälsoeffekter. Upptaget av kobolt sker främst via inandning men även genom huden. ”Våra resultat tyder på att hudexponering för kobolt i hårdmetallindustrin kan påverka det totala upptaget av kobolt i samma storleksordning som luftexponeringen”, säger Maria Klasson, yrkeshygieniker.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum