Linköpings kommun

Nu fortsätter bygget i Vallastaden

Dela

Nyligen avslutades en markanvisningstävling i Vallastaden. Tävlingen omfattade 75 lägenheter i flerbostadshus, 14 radhus och en friliggande villa. Sju byggherrar har tilldelats markområden och får bygga vidare med start under hösten 2019.

– Intresset för markanvisningstävlingen var stort, 17 förslagsställare lämnade in anbud och utav dessa har vi nu utsett sju stycken som uppfyller kriterierna och får bygga vidare i Vallastaden, säger Anna Lindén, exploateringsingenjör på Linköpings kommun.

Över hälften av de nya bostäderna kommer att bli hyresrätter. Två av exploatörerna har förbundit sig att bygga hyresrätter med låg hyra. Med låg hyra innebär en genomsnittlig kostnad på 1600 kr/m² boarea.

– Det är positivt att flera aktörer ville tävla på kriteriet att bygga bostäder med lägre hyror. Tack vare det får vi nu sådana hyresrätter i Vallastaden, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Inom det markanvisade området kommer det att byggas omkring 50 mindre lägenheter i storleken ett och två rum och kök för att möta behovet av små bostäder för bland annat studenter, forskare och gästprofessorer. Fyra av byggherrarna ska uppföra byggnader med träbyggnadsteknik. Trä är ett byggmaterial med låg miljöpåverkan som kräver mindre energiåtgång.

Stor variation och kreativitet

De anbud som lett till marktilldelning har visat på stor variation och kreativitet. Boende i stadsdelen kan i framtiden förvänta sig kulturella mötesplatser avsedda för musik med goda akustiska egenskaper, replokal med mera. Andra kreativa och nya inslag som sticker ut är ett utomhuskök, en bocce-bana (en form av boule) och bokskåp i fasaden.

Dessutom kommer det att inrättas ett café med studieplatser, träningsstudio, ateljé och verkstad. De förslagsställare som vunnit marktilldelningen bidrar med sina innovativa idéer och kreativa lösningar till sociala värden och mångfald. Byggstart för projekten är planerad till hösten 2019.

I samband med markanvisningstävlingen har även sex radhustomter sålts via mäklare till privatpersoner.

Läs mer om markanvisningen här.

Övrig byggnation på gång

I dagsläget är flera byggnationer under uppförande i Vallastaden. Lejonfastigheter bygger nytt vårdboende som ska stå klart i slutet av februari 2019. Sankt Kors uppför ytterligare ett parkeringshus i den östra delen av Vallastaden som planeras vara färdigställt under kvartal ett, 2020. I kvarteret Integrationen i den västra delen av Vallastaden, uppförs flerbostadshus bestående av både hyresrätter och bostadsrätter som förväntas vara inflyttningsklara till sommaren 2019.

Dessutom planerar Heimstaden för två projekt i Vallastaden. Planerad byggstart under 2019 för 70 hyresrätter belägna vid parkeringshuset Flustret i den södra delen av området. Dessa beräknas vara färdigställda under 2021. Ytterligare 100 hyresrätter i de kommande kvarteren mot Kunskapslänken i norr ska byggas med start 2020 och stå färdiga 2022.

Hittills har 53 byggherrar tilldelats mark i Vallastaden. Inom den markanvisade ytan uppförs 1294 bostäder fördelat på 554 bostadsrätter, 669 hyresrätter och 71 äganderätter. I höst påbörjas markanvisningsprocessen av ytterligare bostäder i de tre kvarvarande kvarteren i östra delen av Vallastaden.

Kontakter

Anna Lindén, exploateringsingenjör, Linköpings kommun,
anna.linden@linkoping.se, tel: 013-20 65 51

Dokument

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Heltidsaktivering för försörjningsstödsmottagare10.5.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum