Trafikverket

Nu fortsätter vi anpassa hastigheten på våra vägar

Dela

En av de avgörande faktorerna i arbetet med att minska antalet allvarliga och dödliga olyckor i trafiken är att anpassa hastigheten. På särskilda valda sträckor ändras därför hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen.

Under november–december skyltar Trafikverket om vägsträckor i 17 län. Anledningen är att vi anpassar hastigheten efter vägarnas standard. Samtliga ändringar innebär en sänkning från 90 kilometer i timmen till 80. Sänkningen innebär max 50 sekunder längre restid per mil. Om du har
5 mils resväg innebär det 4 minuter och 10 sekunder längre restid.

– Vi vill ha effektiva resor och transporter, säger Mikael Klingstedt, Trafikverkets samordnare
av hastighetsöversynen. Men samtidigt kan vi inte tulla på säkerheten. Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att Trafikverket ska ha en högre hastighet än 80 kilometer i timmen.

Hastighetsöversynen anpassas till vägens säkerhetsstandard
Sedan 2004 har Trafikverket drivit hastighetsöversyner i olika etapper, för att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. På vissa vägar kan vi höja hastighetsgränserna, andra vägar får sänkt hastighetsgräns. Första omskyltningen sker 2016–2017. Senare omskyltningar planeras år 2019 och 2023.

Beräknade effekter av ändrade hastighetsgränser och väginvesteringar 2014–2025

  • Effekten av omskyltning samt om- och nybyggnad av väg ger tillsammans cirka 16 sparade liv per år under planperioden 2014–2025.
  • Totala antalet restimmar beräknas minska med cirka 17 miljoner timmar per år.
    Minskningen sker framförallt i storstadslänen. 
  • Cirka 3000 ton mindre koldioxidutsläpp per år.

Läs mer om vilka vägar som får ändrade hastighetsgränser

Nyckelord

Kontakter

Mikael Klingstedt, Nationellt, 070-654 68 47

Arnold Vonkavaara, Nord, 070-526 50 36
Mats Sandgren, Mitt, 070-375 63 39
Lars Wogel, Stockholm, 070-724 56 11
Mikael Klingstedt, Öst, 070-654 68 47
Jimmy Janske, Väst, 070-844 72 08
Kristina Johansson, Syd, 070-724 76 25

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum