Statens Institutionsstyrelse

Nu inför SiS strukturerade säkerhetsbedömningar

Dela

Som en del i arbetet med att höja tryggheten inför Statens institutionsstyrelse (SiS) nu strukturerade säkerhetsbedömningar inom hela myndigheten. Säkerhetsbedömningarna ger en samlad bild av de historiska och aktuella omständigheter som kan indikera förhöjd risk för till exempel hot, våld, avvikning och fritagning.

SiS ungdomshem Johannisberg. Foto: Statens institutionsstyrelse.
SiS ungdomshem Johannisberg. Foto: Statens institutionsstyrelse.

– Syftet med våra nya säkerhetsbedömningar är att reducera säkerhetsrisker, möjliggöra bättre anpassningar av vård och behandling och att öka tryggheten för både målgrupper och medarbetare, säger SiS säkerhetsdirektör Christer Johansson.

SiS fattade i december 2021 ett inriktningsbeslut att införa strukturerade säkerhetsbedömningar som ett komplement till andra bedömningar som används i verksamheten. Sedan dess har implementering pågått på flera håll inom myndigheten. Bland annat har utbildningar genomförts och ett antal institutioner har påbörjat arbetet med att införa säkerhetsbedömningar.

De strukturerade säkerhetsbedömningarnas fyra nivåer är vägledande för de åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för framförallt våld, avvikningar och fritagningar. En korrekt bedömd nivå ger barn, ungdomar och klienter möjlighet till en placering där tillsynsnivån är anpassad efter individens behov. Det kan även bidra till en tryggare arbetsmiljö för SiS medarbetare.

– Säkerhetsbedömningen ska alltid hållas aktuell och utgå från individen. Det innebär att säkerhetsnivån både kan revideras ned eller höjas. Vi skapar nu en sammanhållen, strukturerad riskhanteringsprocess och minskar riskerna för godtyckliga bedömningar, säger Christer Johansson.

SiS placeringsenhet samt alla institutioner ska senast den 31 oktober 2022 ha fungerande rutiner i enlighet med de beslutade riktlinjerna för säkerhetsbedömning.

Kontakter

Bilder

SiS ungdomshem Johannisberg. Foto: Statens institutionsstyrelse.
SiS ungdomshem Johannisberg. Foto: Statens institutionsstyrelse.
Ladda ned bild

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

SiS går upp i stabsläge på grund av platsbristen21.6.2022 10:31:20 CEST | Pressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför upprättas nu en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum