Nu kan aktörer köpa och sälja plats i elnätet - direkt av varandra

Dela

Genom den digitala handelsplatsen SWITCH kan företag som har ett tillfälligt ökat behov av elkapacitet köpa effekt av företag som har ett minskat behov. E.ON står bakom lösningen och är först i Sverige med att erbjuda en tjänst där företag kan köpa och sälja plats i elnätet direkt av varandra.

Flexibilitetstjänster är en viktig del för att använda kapaciteten i elnäten på ett mer optimalt och smartare sätt Foto: Christian Andersson.
Flexibilitetstjänster är en viktig del för att använda kapaciteten i elnäten på ett mer optimalt och smartare sätt Foto: Christian Andersson.

SWITCH introducerades på marknaden under 2019. På den digitala handelsplattformen kan elanvändare och elproducenter bidra med kapacitet till elnätet i situationer med hög belastning. Nyheten nu är att företagen som är anslutna till SWITCH själva kan köpa och sälja plats i elnätet och på så sätt matcha respektive bolags behov. I det första steget vänder sig tjänsten till vind- och vattenkraftsproducenter.

Flexibilitetstjänster är en viktig del för att använda kapaciteten i elnäten på ett mer optimalt och smartare sätt. Fortsatta investeringar i elnäten är absolut nödvändiga för att möta det växande elbehovet, men flexibilitetstjänster är också en viktig del av lösningen. Den här utvecklingen ger nya positiva möjligheter, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.  

Konkret innebär tjänsten att de företag som anslutits sig till SWITCH använder sig av en webbapplikation där företaget skickar bud till marknaden för att antingen sälja sitt överskott av nätkapacitet, eller anmäla sitt intresse för att köpa effekt, på grund av ett tillfälligt ökat behov.

Det kan till exempel handla om vindkraftparken som har ett minskat behov av överföringskapacitet då det inte blåser och vindkraftverken därmed står stilla. Samtidigt har vattenkraftsbolaget ett ökat behov, till exempel vid vårfloden. De båda aktörerna matchas i systemet och köper och säljer till varandra.

Vindkraftparken får betalt genom att sälja sin outnyttjade kapacitet medan vattenkraftsbolaget kan öka sin produktion och därmed få en ökad intäkt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är SWITCH en möjliggörare för ökad tillväxt, säger Martin Höhler.

Ett första test har genomförts i E.ONs elnät i Jämtland och i april 2021 genomförs tester i Gotlands Energi, GEABs, elnät på Gotland.

Vi har goda förhoppningar om att utveckla tjänsten och erbjuda den på fler platser i Sverige och Europa. Till exempel skulle större industrier kunna optimera sin elförbrukning genom att ansluta sig till SWITCH. Det finns flera spännande utvecklingsmöjligheter i framtiden - vi är bara i början, säger Martin Höhler.

Om SWITCH

SWITCH drivs inom ramen för det EU-finansierade projektet CoordiNet. Projektet startade den 1 januari 2019 och pågår fram till år 2022. Förutom E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution, GEAB, och Svenska Kraftnät deltar bland annat universitet, teknikleverantörer och internationella aktörer inom elbranschen.

Så funkar det

Två aktörer utbyter kapacitet; den aktör som behöver kapaciteten bäst får nyttja den, medan den andra aktören får betalt för att avstå. Samtidigt säkerställs att elnätet inte överbelastas.

Peer-to-peer i framtiden

I framtiden kan Peer-to-peer handel förändra elöverföringssystemet på samma sätt som Airb’n’B gjort med uthyrning av bostäder och Uber gjort med taxiverksamhet. Man skulle kunna tänka sig att kapacitet säljs löpande mellan de som behöver mer och de som inte behöver allt de har. Nyckeln är att elnätet kan nyttjas mer effektivt, vilket gynnar hela samhället.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Flexibilitetstjänster är en viktig del för att använda kapaciteten i elnäten på ett mer optimalt och smartare sätt Foto: Christian Andersson.
Flexibilitetstjänster är en viktig del för att använda kapaciteten i elnäten på ett mer optimalt och smartare sätt Foto: Christian Andersson.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Åtgärdsförslag för att effektivisera utbyggnaden av elnätet överlämnas till regeringen29.1.2021 11:00:17 CETPressmeddelande

Energiomställningen och elektrifieringen av Sverige kräver omfattande förstärkningar och utveckling av elnätet. Svenska kraftnät, tillsammans med regionnätsföretagen E.ON Energidistribution, Ellevio, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät, och Vattenfall Eldistribution, överlämnar nu konkreta åtgärdsförslag till energiminister Anders Ygeman (S). Effektivare tillståndsprocesser som tar hänsyn till system- och beredskapsperspektivet, tydliga riktlinjer för teknikval, utpekande av områden för riksintresse för energidistribution och översyn av lagstiftningen för kommunala energiplaner.

Ökning av antalet strömavbrott på grund av avgrävda elkablar26.1.2021 11:13:44 CETPressmeddelande

Över 2000 strömavbrott i E.ONs elnät under förra året orsakades av elkablar som skadats i samband med grävarbete. Det är över 100 fall fler än året innan, enligt ny statistik från E.ON. Det innebär inte bara strömavbrott för hushållen, det är också en allvarlig risk som är förenad med direkt livsfara. Nu vill E.ON att fler aktörer som gräver tar riskerna och konsekvenserna på större allvar och säkerställer var kablarna går - innan skopan sätts i marken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum