Rymdstyrelsen

Nu kan du följa halterna av kvävedioxid i atmosfären

Dela

Nya verktyg för att övervaka och analysera planeten under den rådande coronapandemin har nu lanserats av EU-kommissionen. Data kommer från det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus och finns fritt tillgängligt för alla att ta del av. Bland annat kan man följa halterna av den giftiga gasen kvävedioxid i atmosfären under hela pandemin.

Den Europeiska rymdorganisationen ESA skriver på sin hemsida om de nya applikationerna som nu görs tillgägnliga. Bland annat handlar det om en ny onlineplattform som möjliggör spårning av luftföroreningar över hela världen. Kartorna, som använder data från Copernicus Sentinel-5P-satelliten, visar de genomsnittliga kvävedioxidkoncentrationerna med ett 14-dagars glidande medelvärde. Kartorna visar inte bara förändringar över tid på global skala, utan ger också möjligheten för användare att zooma in till intressanta områden, till exempel varje stad eller region över Europa.

Kartorna återspeglar effekterna av den globala nedstängningen i kampen mot Covid-19 viruset. I många områden är minskningarna av kvävedioxidkoncentrationer oerhört  påtagliga. 

Koldioxiddioxidkoncentrationer i vår atmosfär varierar mycket dagligen på grund av fluktuationerna i utsläpp, liksom variationer i väderförhållanden som solljus, temperatur och vind, vilket alla kan påverka livslängden för gasen i atmosfären. Därför är det nödvändigt att analysera data under en längre tidsperiod, i det här fallet 14 dagar, eftersom det möjliggör en noggrann kartläggning och analys av kvävedioxidkoncentrationer över hela världen.

Kväveoxid produceras från kraftverk, fordon och andra industriella anläggningar och kan ha betydande effekter på människors hälsa.

De nya kartorna är del av en större arsenal verktyg som fått namnet: Rapid Action on Coronavirus and Earth observation (RACE). Plattformen samlar verktyg som möjliggör användning av jordobservationsdata  för att kasta nytt ljus på samhälleliga och ekonomiska förändringar som för närvarande sker på grund av coronapandemin.

Läs mer

The Rapid Action coronavirus Earth observation dashboard

Copernicus Sentinel-5P Tropospheric Nitrogen Dioxide

Fler inlägg om kvävedioxid på bloggen

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna

08-40 90 77 00https://www.rymdstyrelsen.se/

Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Läs mer om myndigheten på Rymdstyrelsen.se

Följ Rymdstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rymdstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum