E.ON Sverige AB

Nu kan Enköpingsborna tanka lokalproducerad biogas

Dela

Enköpingsborna kan nu tanka biogas gjord på avfall från regionen. Biogasen tillhandahålls av E.ON och kan tankas på OKQ8:s station på Gesällgatan 1. Den nya biogasstationen utgör ett viktigt steg i att uppfylla Enköpings kommuns miljömål och är en del av E.ON:s satsning på utbyggnation av infrastruktur för hållbara drivmedel i Sverige.

Biogasstationen i Enköping som har varit i drift sedan juli invigs officiellt av E.ON och Enköpings kommun den 6 september. Den är en av totalt fyra nya biogaspumpar i Stockholm- och Uppsalaregionen som E.ON har byggt i år.

- Intresset från kommunen är en viktig faktor när det kommer till var vi väljer att etablera biogasstationer. Enköping är en kommun som verkligen har visat framfötterna och ett tydligt engagemang när det kommer till miljöarbete, säger Michelle Ekman, fordonsgasansvarig region öst på E.ON Gas Sverige.

Biogasen utvinns genom rötning av matavfall och restprodukterna i processen kan användas som gödning, vilket ger ett lokalt och hållbart kretslopp. När det kommer till att samla in matrester ligger Enköpingsborna i framkant jämfört med andra kommuner. Minst 85 procent av alla hushåll i kommunen har den bruna soptunnan i vilken matrester sorteras.

- Att vi nu får vår första biogaspump i Enköping är en fördel för hela kommunen. Både invånarna och näringslivet får ett till hållbart och dessutom ekonomiskt fördelaktigt bränslealternativ, säger Camilla Wester, miljöstrateg på Enköpings kommun.

Många logistikföretag håller till i Enköping och kommunen hoppas på att de lokala företagen nu på allvar kommer se över sina möjligheter att gå över till biogas.

- För oss som kommun innebär det också att vi kan ställa andra miljökrav än tidigare i våra upphandlingar. Det är ett sätt för oss att jobba aktivt mot våra hållbarhetsmål, säger Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enköpingsborna utser Enköpings främsta smultronställe

I samband med invigningen av biogaspumpen lanserar E.ON en tävling i samarbete med Enköpings-Posten om Enköpings naturskönaste smultronställe. Det vinnande smultronstället kommer visas upp i anslutning till biogaspumpen på Gesällvägen 1 som inspiration till förarna. Syftet är att hylla naturen och uppmana människor att resa med naturens kraft istället för på naturens bekostnad.

- En omställning till en fossilfri fordonsflotta innebär många fördelar, inte minst att Sveriges många vackra, natursköna platser bevaras. Vi jobbar hårt på att bygga en ny, hållbar väg för framtidens bilister och det här är ett sätt att visa vår uppskattning för alla förare som hjälper till och driver på den utvecklingen, säger Michelle Ekman.

Valet av Enköpings lokala pärla görs av Enköpingsborna själva via en omröstning i Enköpings-Postens hemsida. Omröstningen pågår mellan 6 och 27 september.

För mer information vänligen kontakta:

Michelle Ekman, Fordonsgasansvarig region öst på E.ON Gas Sverige AB
E-post: michelle.ekman@eon.se
Tel: +46 725-26 40 73

Linda Karlsberg, Verksamhetschef Museum och Turism, Enköpings Kommun
E-post: linda.karlsberg@enkoping.se
Telefon (växel): 0171-62 50 00
Telefon (direkt): 5402

Om E.ON:s satsningar på hållbara transporter:

Biogas

E.ON är Sveriges ledande aktör på biogas. E.ON både producerar, bygger tankställen och säljer fordonsgas. Vart fjärde gastankställe i Sverige är ett E.ON-tankställe och man fortsätter att investera i fler. I dagsläget finns totalt över 200 stationer för såväl tunga fordon som för personbilar. I Stockholmsområdet har man driftsatt fyra nya tankställen under 2016.

El

E.ON är en central partner i det EU-finansierade projektet GREAT - en av de mest ambitiösa satsningarna på alternativa drivmedel i Europa. Under tre års tid kommer E.ON att bygga en infrastruktur för hållbara transporter som kopplar samman Stockholm, Malmö, Oslo, Köpenhamn och Hamburg genom en ”grön korridor”. Totalt handlar det om 70 snabbladdstolpar för elbilar och två tankstationer för LNG, flytande naturgas, primärt för lastbilar och annan tung transport. Merparten av dessa, 50 av snabbladdstolparna och båda LNG-stationerna, kommer att placeras i Sverige längst de största trafiklederna och skapar därmed ett viktigt tillskott i byggandet av infrastruktur för en fossiloberoende vägflotta.

Under samma tid uppför E.ON dessutom, inom ramen för Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, 150 nya laddstationer i Skåne - en regional tillväxt på 500 procent.

E.ON är först ut i Sverige med att möjliggöra betalning med kreditkort, som ett av flera betalningssätt.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Historisk elnätsanslutning möjliggör förnybar energi till hela Sverige19.11.2018 08:06Pressmeddelande

Under hösten har anslutningsavtal tecknats för den största vindkraftsatsningen i E.ONs historia. Det är det nybildade bolaget E.ON Wind Nysater AB som ska ansluta 475 megawatt vindkraft till elnätet i Västernorrland. Avtalet innebär att nästan 100 årsarbeten skapas i regionen när ny elledning ska byggas. 475 MW motsvarar nästan effekten i Sveriges tredje största vattenkraftverk, Porjus i Lule älv.

E.ON bygger en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Västernorrland16.11.2018 10:05Pressmeddelande

Idag fattades beslut om att E.ON kommer att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand och utgörs av de två projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, i framför allt Härnösands kommun, får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum