Trafikverket

Nu kan kommuner söka finansiering för extra cykelåtgärder

Dela

Var fjärde kommun har beviljats stadsmiljöavtal för att utveckla kollektiv- och cykeltrafiken. De extra medel som finns till cykelsatsningarna är 300 miljoner kronor under 2021 och 250 miljoner under 2022.

Stadsmiljöavtalen bidrar till ett hållbart transportsystem.
Stadsmiljöavtalen bidrar till ett hållbart transportsystem.

Förutsättningen för stöd är att kommunen eller regionen genomför motprestationer som bidrar till ökad andel hållbara transporter. Ett stadsmiljöavtal ger medfinansiering med upp till 50 procent för investeringar i städer för lokal eller regional kollektiv- och cykeltrafik eller hållbara godstransportlösningar.

Umeå kommun – ett gott exempel
Umeå har sökt och beviljats stadsmiljöavtal tre gånger för olika åtgärdspaket, däribland cykelpaket. Medfinansieringen har gett säkra och sammanhängande nät för cyklister. Det finns också säkra cykelställ och väderskydd. Några av Umeås motprestationer är att detaljplanera ett nytt bostadsområde där cykel- och kollektivtrafik är självklara beståndsdelar, ellådcykelpool, kollektivtrafikprogram och utbyggnad av gång- och cykelvägar utöver de som medfinansiering ges till.

– Det är extra roligt att vi kan medfinansiera den ökade efterfrågan som finns på god cykelinfrastruktur nu när allt fler väljer att cykla eller gå i städerna, och inte minst för folkhälsans skull, säger Rami Yones, enhetschef för samhällsplanering på Trafikverket/ordförande för Nationella cykelrådet. Ofta finns åtgärdsplanerna redan hos den sökande och tack vare stadsmiljöavtalen kan investeringarna i en hållbar stad startas tidigare. Det görs också fler åtgärder i städerna tack vare motprestationerna.

Stadsmiljöavtalen bidrar till ett hållbart transportsystem
Vägtrafiken står idag för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser, utsläpp som behöver minska i allt snabbare takt för att vi ska nå klimatmålen 2030 och 2045. Trafikverket bidrar till ett mer hållbart transportsystem genom bland annat: 

  • Trafikverkets stadsmiljöavtal - en miljard kronor per år i stöd till cykel kollektivtrafikåtgärder och hållbara godstransportlösningar i städer, samt särskilda cykelsatsningar 2021 och 2022. 
  • Trafikverkets arena för transporteffektiv stadsmiljö arrangerar webbinarier för ökad kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer, då ökar genomförandetakten.
  • Trafikverkets investeringsstöd för publika snabbladdare av elfordon, styrt till vissa vägar/platser.

Läs mer om stadsmiljöavtal

Nyckelord

Kontakter

För mer information

Rami Yones, enhetschef för nationell samhällsplanering, 010-124 15 50

Ulrika Karlsson, nationell press- mediestrateg, 070-762 39 54

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Stadsmiljöavtalen bidrar till ett hållbart transportsystem.
Stadsmiljöavtalen bidrar till ett hållbart transportsystem.
Ladda ned bild
Rami Yones, enhetschef samhällsplanering/ordförande Nationella cykelrådet. Foto: Trafikverket.
Rami Yones, enhetschef samhällsplanering/ordförande Nationella cykelrådet. Foto: Trafikverket.
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum