Akademiska sjukhuset

Nu kan mångfalt fler kvinnor med trippelnegativ bröstcancer erbjudas immunterapi

Dela

Sedan mitten av maj har EU godkänt att kvinnor med en form av högriskbröstcancer kan behandlas med immunterapi som standardbehandling inför och efter operation. Antikropparna blockerar tumörens förmåga att ”gömma sig” från kroppens eget immunsystem. I kombination med cytostatika kan behandlingen minska risken för återfall. Beslutet grundar sig på en stor studie som delvis genomförts på Akademiska sjukhuset.

En ny sorts immunterapi kan minska risken för återfall vid trippelnegativ bröstcancer. Bilden visar hur cancercellen dör av en ny sorts immunterapi, så kallade checkpointhämmare. Det bruna är cancercellens membran, det blåa ett protein från T-cellerna som borrat hål och det röda granzymer från T-cellerna som går in i cancercellen och aktiverar en kedjereaktion som dödar cellen.
En ny sorts immunterapi kan minska risken för återfall vid trippelnegativ bröstcancer. Bilden visar hur cancercellen dör av en ny sorts immunterapi, så kallade checkpointhämmare. Det bruna är cancercellens membran, det blåa ett protein från T-cellerna som borrat hål och det röda granzymer från T-cellerna som går in i cancercellen och aktiverar en kedjereaktion som dödar cellen.

- Det är oerhört positivt att denna immunterapi nu godkänts som standardbehandling av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Förhoppningen är att även de svenska myndigheterna inom kort kan rekommendera behandlingen för patienter med så kallad trippelnegativ bröstcancer där vi ger cytostatikabehandling innan operation. Immunterapin innebär minskad risk för återfall och därmed bot för fler patienter, säger Henrik Lindman, tf verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Omkring var tionde kvinna som diagnostiseras med bröstcancer har en så kallad trippelnegativ variant, som är den mest svårbehandlade, oftare drabbar yngre kvinnor under 50 år och har sämre prognos än de andra bröstcancerformer.

Trippelnegativ bröstcancer är ett samlingsnamn för bröstcancerformer som kännetecknas av att tumörcellerna saknar tre typer av receptorer; för östrogen, progesteron och HER2.

- Det är en variant av bröstcancer som inte är mottaglig för flera av de behandlingar som brukar användas vid bröstcancer. Det är betydligt svårare att rikta läkemedelsbehandling mot cancercellerna på samma sätt som vid exempelvis hormonkänsliga bröstcancerdiagnoser, förklarar Henrik Lindman.

Grundtanken med immunterapi är att trimma immunförsvaret så att det blir bättre på att bekämpa tumörceller. Den aktuella immunterapin, pembrolizumab, är en antikropp som ges som dropp var tredje vecka med, och efter operation, vanligen utan cytostatika. Antikropparna blockerar tumörens förmåga att ”gömma sig” från kroppens eget immunsystem.

I november i fjol godkändes pembrolizumab mot spridd bröstcancer. Det nya nu är att immunterapin även ska kunna ges som förebyggande standardbehandling i samband med operation för att slå ut mikroskopiska metastaser och slutgiltigt bota patienter.


För mer information/intervju, kontakta:
Henrik Lindman, tf verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset, tel: 070-688 48 78, e-post: henrik.lindman@akademiska.se


FAKTA: Immunterapi och cancer

  • Utvecklingen av nya cancerbehandlingar har gjort stora framsteg de senaste åren tack vare ökad kunskap om immunsystemet.
  • 2013 utsågs immunterapi mot cancer till årets genombrott av tidskriften Science och 2018 belönades två forskare, James P. Allison och Tasuku Honjo, med Nobelpriset för sina insatser inom immunterapi. 
  • Immunförsvaret består bland annat av olika vita blodkroppar; celler som är specialiserade på att känna igen och oskadliggöra sjukdomsframkallande ämnen som virus och bakterier.
  • Ett sätt att få fart på immunförsvaret mot cancer är att använda antikroppar, ett slags proteiner som ingår i immunförsvaret, men som också kan tillverkas utanför kroppen och ges som läkemedel.

Nyckelord

Bilder

En ny sorts immunterapi kan minska risken för återfall vid trippelnegativ bröstcancer. Bilden visar hur cancercellen dör av en ny sorts immunterapi, så kallade checkpointhämmare. Det bruna är cancercellens membran, det blåa ett protein från T-cellerna som borrat hål och det röda granzymer från T-cellerna som går in i cancercellen och aktiverar en kedjereaktion som dödar cellen.
En ny sorts immunterapi kan minska risken för återfall vid trippelnegativ bröstcancer. Bilden visar hur cancercellen dör av en ny sorts immunterapi, så kallade checkpointhämmare. Det bruna är cancercellens membran, det blåa ett protein från T-cellerna som borrat hål och det röda granzymer från T-cellerna som går in i cancercellen och aktiverar en kedjereaktion som dödar cellen.
Ladda ned bild
Henrik Lindman, tf verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar (BOT), Akademiska sjukhuset
Henrik Lindman, tf verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar (BOT), Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nytt precisionsmedicinskt centrum i Uppsala banar väg för mer träffsäker diagnostik och behandling21.6.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Precisionsmedicin vinner terräng inom den högspecialiserade vården. Genom utökad användning av avancerad gensekvensering blir diagnostiken mer träffsäker samtidigt som behandlingar kan anpassas mer individuellt vid exempelvis cancer, diabetes och hjärtsjukdom. För att kraftsamla och erbjuda mer avancerad vård har Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala, PMCU, som invigs tisdagen den 21 juni.

Utökat samarbete med kommuner ska stärka stödet till personer med samsjuklighet20.6.2022 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, men även somatisk. Enligt en ny kartläggning söker personermed samsjuklighet i stor utsträckning vård på olika akutmottagningar i länet. Efter sommaren startar specialistpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset två pilotprojekt tillsammans med Enköpings och Tierps kommuner för att förbättra samverkan och erbjuda mer synkat stöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum