Stockholms stad

Nu kan Söderborna påverka sin park

Dela

Hur tycker du att din park kan bli bättre? Till och med 27 augusti kan du tycka till om parkerna på Söder.

Just nu pågår arbete med att ta fram en så kallad parkplan som beskriver alla 100 parker på Södermalm, vad som bör värnas och vad som kan utvecklas fram till år 2028. För att få värdefulla bidrag till fortsatt arbete vill stadsdelsförvaltningen ha Söderbornas hjälp.

– Parkerna är våra gemensamma vardagsrum. Därför kommer vi låta Söderbornas synpunkter vara vägledande i arbetet med parkplanen. Deras upplevelser och kunskaper är viktiga både när det gäller vad som redan fungerar och ska bevaras men också hur vi kan utveckla stadsrummet framöver, säger Anders Göransson (S) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Alla parkbesökare på Söder har möjlighet att lämna synpunkter via stockholm.se/tyckompark fram till den 27 augusti. Stadsdelsförvaltningen arrangerar också fyra möten på olika platser på Söder.

  • Tisdag 12 juni, klockan 18.00–20.00, Fatbursparken
  • Måndag 18 juni, klockan 18.00–20.00, Drakenbergsparken/Tanto
  • Onsdag 20 juni, klockan 18.00–20.00, Lilla Blecktornsparken
  • Lördag 25 augusti, klockan 15.00–17.00, Hammarby Sjöstad/Luma

Tyck om Söders parker, webbdialog

Fakta om parkplanen

En parkplan är det underlag som stadsdelsförvaltningen utgår ifrån i planeringen av hur parker och grönområden i stadsdelen ska utvecklas och skötas. I planen beskrivs också parkernas karaktär. Södermalms nuvarande parkplan som nu ska uppdateras togs fram 2009.

Södermalms nuvarande parkplan

Kontakter

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum