Flygbolaget BRA

Nu lanserar BRA som första passagerarflygbolag i världen biobränslebiljetter för flyg, det vill säga möjlighet för alla att välja 100 procent biobränsle för sin flygresa, direkt vid bokning. Med start den åttonde april 2018 blir det möjligt för alla

Dela
Biobränsle till alla bara hos BRA
Biobränsle till alla bara hos BRA

Nu lanserar BRA som första passagerarflygbolag i världen biobränslebiljetter för flyg, det vill säga möjlighet för alla att välja 100 procent biobränsle för sin flygresa, direkt vid bokning.

Med start den åttonde april 2018 blir det möjligt för alla som flyger med BRA att boka biobränsleflyg mot ett tillägg om 300 kronor per flygning.

Biobränsletillägget innebär att varje resenär försäkrar sig om att den egna flygningen görs så grönt som möjligt med biobränsle, på samma sätt som att köpa grön el till sitt hushåll.

– Det är viktigt för oss som flygbolag att göra det enkelt att välja klimatsmart. Att välja biobränsle är en fantastisk möjlighet vi som flygbolag nu erbjuder alla våra kunder. Tidigare har vi erbjudit detta för företag. Detta är ett viktigt och konkret steg mot vårt mål att bli fossilfria till år 2030, säger Christian Clemens som är VD för svenska flygbolaget BRA.

BRAs biobränslebiljetter innebär att resenärens flygresor till största del blir fossilfria.

Det fungerar på samma sätt som att köpa grön el till hushållet. Det vill säga, man köper och försäkrar sig om att biobränsle tankas av BRA. Tankningen görs i efterhand när BRA ser hur mycket biobränsle som köps av resenärerna.

På detta vis byter BRA ut konventionellt bränsle mot biobränsle löpande och ökar biobränsleanvändningen totalt sett för flyget.

BRA tar inte ut några extra avgifter för biobränslet, tillägget är endast mellanskillnaden för bränslekostnaden. Biobränslet är ett valfritt tillval för alla som bokar flyg med BRA.

BRAs flygningar är i genomsnitt en timma. Därför börjar BRA med att erbjuda alla att boka biobränsleflyg till en fast kostnad som motsvarar en genomsnittsflygning.

– Eftersom nio av tio av våra flygningar är cirka en timma, har vi valt att börja enkelt för att inte fördröja möjligheterna att erbjuda alla att flyga mer klimatsmart, säger Christian Clemens

Genom den nya biobränslemöjligheten fortsätter BRA att leda den klimatsmarta, globala utvecklingen inom flygbranschen. Redan år 2009 var BRA det första passagerarflygbolaget i världen som miljöcertifierades enligt ISO 14001. Och så sent som förra veckan beviljades BRA som första och enda flygbolag medlemskap i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Sedan 2017 har BRA erbjudit sina företagskunder och medlemmar i lojalitetsprogrammet BRA Vänner att köpa biobränsle. Bolaget har under 2017 även gjort en flygning med 45 procentig iblandning av biobränsle i en av sina sprillans nya turbopropellerflygplan, där den uppmätta minskningen av utsläpp blev 67 procent.

BRAs biobränsle levereras av Air BP och kommer från gammal frityrolja och andra restprodukter.

Så fungerar biobränsleköp hos BRA

Resenärer kan välja biobränsle som ett tillval för varje flygsträcka vid bokning.

BRA garanterar tankning av biobränsle.

Mängd biobränsle möjlig att köpa motsvarar en genomsnittsflygning med BRA. Dvs en timmas flygning med en bränsleförbrukning motsvarande ca 18 liter bränsle per passagerare.

Biobränslet är tillverkat av 100 % fossilfri bioråvara.

Mer om flygbolaget BRAs arbete för ett grönare flyg

 • År 2016/17 bytte BRA gamla flygplan mot världens mest klimateffektiva flygplanstyp för regionalflyg: turbopropellerflygplanen ATR 500/600.
 • Turbopropellerflygplanen trafikerar idag 19 av BRAs 23 inrikesflyglinjer.
 • Det blir inga höghöjdseffekter med utsläpp från BRAs turbopropellerflygplan – de flyger inte så högt. Planen flyger på cirka 6000 meters höjd. Höghöjdseffekterna slår in över ca 8000-9000 meters höjd.
 • År 2020 levereras de i särklass klimateffektivaste jetflygen som finns till BRA, Bombardier CSeries. Bolagets äldre jetflyg, Avro RJ, pensioneras för gott.
 • I mars 2018 beviljades BRA medlemskap i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.
 • BRA har sedan 2017 erbjudit företag och organisationer Grönt Avtal, som garanterar att flygresorna görs med valfri mängd biobränsle.
 • BRA erbjuder sedan 2017 alla bonusklubbsmedlemmar att byta intjänade bonuspoäng mot biobränsle.
 • Alla BRAs egna tjänsteresor görs med fem procents biobränsle.
 • Raka flygvägar minskar flygtid och utsläpp, men raka flygvägar är en fråga för myndigheter att skapa. BRA flyger alltid så rakt det bara är möjligt.
 • Redan 2009 miljöcertifierades BRA, då som världens första passagerarflygbolag, under namnet Malmö Aviation och Sverigeflyg. Efter sammanslagning är de idag flygbolaget BRA.
 • Sedan år 2015 har BRA haft som ett av sina mål att bli fossilfria till 2030. Flera år innan de nationella målen.

Frågor och svar om biobränslebiljetter med BRA

Kommer alla om vill kunna flyga med biobränsle?

Svar: Ja, alla som vill kommer att kunna boka flyg med biobränsle direkt vid bokning. Det blir ett tillägg om 300 kr per flygning som garanterar den som bokar att biobränsle används av BRA.

Varför har ingen tänkt på detta tidigare?

Svar: Ja, det kan man fråga sig. Vi har testat konceptet med biobränsle med våra företagskunder och bonusklubbsmedlemmar under året som gått med goda resultat och bestämde oss helt enkelt för att nu möjliggöra detta för alla.

Vad är skillnaden mellan BRAs nya biobränslebiljetter och de flygningar som redan görs med en skvätt biobränsle?

Svar: Vi ger nu alla möjlighet att välja ännu grönare flygning. Eftersom kostnaden för biobränsle är så pass mycket högre än för vanligt flygbränsle låter vi alla själva göra valet. Det blir på detta vis en form av Crowd Funding för att öka mängden biobränsle inom flyget.

Garanteras jag att min flygning verkligen görs med fossilfritt biobränsle?

Svar: Ja. Det fungerar på samma sätt som att köpa grön el till hushållet. Flygresenären väljer biobränsle vid bokningen och BRA säkerställer att motsvarande mängd som kunden köpt också tankas i BRAs flygplan under de kommande månaderna. På detta vis ökar mängden biobränsle av andelen total mängd flygbränsle, vilket minskar fossilbränsleförbrukningen och utsläppen från flyget.

Blir min flygresa helt fossilfri?

Nej, men nästan! Eftersom BRA inte kan erbjuda biobränsle som motsvarar exakt bränsleförbrukningen för hela flygresan, för olika flygplanstyper, kan vi inte i dagsläget inte garantera att hela flygresan är fossilfri.

För varje liter fossilt flygbränsle som ersätts med biobränsle, minskar de fossila utsläppen med 70 % ur ett livscykelperspektiv. När du köper biobränsle för 300 kronor med BRA så går pengarna till att ersätta det fossila bränslet för en snittflygning på en timme. Din flygtimme blir därmed till 70 procent fossilfri!

Varför är inte flygresan 100 % fossilfri fast jag flyger med 100 % fossilfritt biobränsle?

Svar: Sett ur ett ur ett livscykelperspektiv för biobränsle och om man räknar med produktion och transporter, så har bränslet gett upphov till vissa utsläpp av fossilt koldioxid innan det tankas i flygen i Sverige. Då dessa räknas in blir besparingen ca 70 procent i stället för 100 även om själva bränslet är gjort på 100 procent bioråvara.

Varför flyger ni inte bara med biobränsle i alla flyg?

Svar: Det är helt enkelt för dyrt att köpa och finns inte så att det räcker till alla flygbolag. Priset är fyra till fem gånger högre än vanligt flygbränsle. Inom flyget är det idag tillåtet att flyga med 50 procent biobränsle. I framtiden kommer troligtvis flygplan att kunna tankas med rent biobränsle och dessutom ha en eller flera motorer med eldrift.

Hur kan min flygresa göras med mer biobränsle än vad ni kan tanka i flygplanen?

Svar: Så länge inte alla som flyger vill ha maximal mängd biobränsle, så nås inte den övre gränsen för vad som är möjligt att tanka i flygplanen.

Vad händer om min flygning är längre än en timma/respektive kortare än en timma?

Svar: Du överkompenserar/underkompenserar din flygresa genom din biobränslebiljett. Det är inte möjligt att i detalj ta fram hur mycket bränsle just din flygresa kommer att konsumera i förväg, eftersom det beror på många faktorer som inte är kända förrän i efterhand. T.ex. väder, vind, vikt bland annat. Vi har därför utgått ifrån att en timmes inrikes flygresa skulle kosta cirka 300 kronor att göra helt fossilfri.

Hur tankas flygen med just min del biobränsle?

Svar: Vi använder pengarna som varje resenär betalat vid gemensamma tankningstillfällen för biobränsle under året. Vi tar inte ut några administrativa avgifter, utan hela summan går direkt till att betala mellanskillnaden mellan det fossila bränslet och biobränsle.

Varför kan jag inte köpa biobränsle exakt till den flygning jag gör?

Entimmas-upplägget beror på tekniska begränsningar, men BRA vill inte fördröja möjligheterna att kunna flyga mer klimatsmart. Blir efterfrågan stor planerar BRA redan nu att utöka och individualisera valmöjligheterna för biobränsle med större exakthet.

För mer information, kontakta:

Emma Sandsjö, Kommunikationschef för BRA, 076-555 74 03, emma.sandsjo@flygbra.se

BRA Pressjour utanför kontorstid: 010-722 16 62

Pressbilder för fri publicering: https://www.mynewsdesk.com/se/flygbra

Kontakter

Bilder

Biobränsle till alla bara hos BRA
Biobränsle till alla bara hos BRA
Ladda ned bild

Om

Flygbolaget BRA
Flygbolaget BRA
Gårdsfogdevägen 16
16866 Bromma

https://www.flygbra.se/

BRA står för Braathens Regional Airlines. BRA har Sveriges nöjdaste flygresenärer, flyger till flest orter i Sverige, flyger direkt till/från Stockholm City, Bromma, är top 10 mest rekommenderade varumärkena i Sverige, erbjuder alla biobränsle till sina flygningar och är världens första miljöcertifierade passagerarflygbolag. www.flygbra.se

Följ Flygbolaget BRA

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Flygbolaget BRA

Innovationspris till BRA för bokningsbart biobränsle4.9.2018 09:32Pressmeddelande

Inrikesflygbolaget BRAs satsning på att erbjuda alla sina resenärer möjlighet att boka och flyga med 100 % biobränsle uppmärksammas genom Wilhelmina Skogh-priset, ett resebranschpris för innovation. Innovationspriset delas ut av resebranschtidningen Travel News till verksamheter som genom innovation står i framkant inom resebranschen. – Vi är väldigt glada över priset och framförallt är vi glada över att det seriösa hållbarhetsarbete som pågår i branschen faktiskt lyfts fram, säger inrikesflygbolaget BRAs vd Christian Clemens. BRA har sedan början av april 2018 erbjudit alla sina resenärer möjlighet att välja 100 procent biobränsle för sin flygresa mot ett tillägg om 300 kronor vid bokning. – Vi började erbjuda en klimatsmartare möjlighet att flyga som många då påstod inte var möjlig. Det tycker jag visar på inrikesflygets vilja och möjlighet att utvecklas och bidra till hållbarare transportlösningar för hela landet, säger Christian. Wilhelmina Skogh-priset delades ut den 30 augusti av

Uppåt för inrikesflyget i sommar: 9000 fler flög med BRA i juli2.8.2018 13:57Pressmeddelande

99,7 procent av inrikesflygbolaget BRAs juliflygningar gick på tid och totalt flög cirka 9000 fler personer med BRA under juli 2018 än i juli 2017. – Tillväxten vi ser i sommar beror mycket på att allt fler ser BRA som ett pålitligt och prisvärt alternativ, säger Christian Clemens som är vd för inrikesflygbolaget BRA. Sommarens största vinnare, med störst ökning i antal passagerare är linjerna mellan Bromma och: 1.Ängelholm/Helsingborg (+2060 passagerare) 2.Halmstad (+1730 passagerare) 5.Växjö (+1700 passagerare) 3.Visby (+1510 passagerare) 4.Göteborg (+1500 passagerare) – Vi ser en positiv trend jämfört med tidigare års sommarmånader, säger Christian Clemens. – Att allt fler väljer BRA och sommarflyget för sina inrikesresor är mycket glädjande. Speciellt med tanke på att vi arbetar hårt för att minimera klimatpåverkan genom att erbjuda alla att flyga med biobränsle, flyga med de bränsleeffektivaste flygplanen som finns med en förbrukning som motsvarar cirka 0,5 liter per vägmil och pa

Här är flygtiderna för BRAs nya flyglinje mellan Kristianstad och Stockholm Bromma4.7.2018 16:24Pressmeddelande

Flygresor mellan Kristianstad-Bromma är nu bokningsbara. Även flyg med 100 procent biobränsle. Den första bokningen gjordes efter bara 30 minuter. Första flygningen går den 27 augusti klockan 06.10 från Kristianstad. Det blir sedan 16 flygningar per vecka i vardera riktningen fram till sommartidtabellens start 2019. För att möjliggöra snabb uppstart av flyglinjen görs flygningarna till en början med inhyrd flygkapacitet, en Fokker 50 från bolaget Amapola. Flygtiden blir 1 timma och 15 minuter och pris på flygbiljetterna startar från 568 kronor inklusive skatter och avgifter (alla eventuella tillägg redovisas längre ned). Flygtiderna gör det möjligt att flyga vidare till de flesta övriga orter inom BRAs linjenät. Tidtabellen mellan Kristianstad och Stockholm Bromma gäller tills vidare och ser ut så här: Kristianstad-Bromma: Må: 06.10, 09.20, 17.35 Ti: 06.10, 09.20, 17.35 On: 06.10, 14.00, 17.35 To: 06.10, 14.00, 17.35 Fr: 06.10, 14.00, 17.35 Lö: - Sö: 17.40 Bromma-Kristianstad: Må: 07.4

Här är flygtiderna för BRAs nya flyglinje mellan Jönköping och Stockholm Bromma29.6.2018 15:58Pressmeddelande

Nu är det möjligt att boka flyg mellan Jönköping och Bromma med BRA från och med 3 september. Det blir 16 avgångar per vecka i vardera riktningen. Flygtiden blir 55 minuter och tidtabellen gäller tills vidare. Frånpris för biljetter från Jönköping via www.flygbra.se blir 668 kronor inklusive skatter och avgifter. Flygningarna genomförs med en Fokker 50 med plats för 50 passagerare. Fr Jönköping mån tis ons tor fre lör sön 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 - - 09:45 09:45 09:45 09:45 13:20 - - 17:30 17:30 17:30 17:30 16:45 - - - - - - 19:40 - - Fr Sthlm, Bromma mån tis ons tor fre lör sön 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 - 19:20 16:15 16:15 16:15 16:15 15:30 - - 18:45 18:45 18:45 18:45 18:00 - - Som utlovat har BRA nu släppt sina flygtider för flygen mellan Jönköping och Bromma. Tiderna gör det möjligt att flyga vidare till de flesta övriga orter inom BRAs linjenät. Det finns olika möjligheter att köpa flygbiljetter med BRA; enstaka flygbiljetter, årskort eller klippkort till fasta priser. Til

BRA expanderar linjenätet ytterligare: Startar flyg mellan Kristianstad-Bromma 27 augusti21.6.2018 14:18Pressmeddelande

Inrikesflygbolaget BRA, som snabbt plockade upp flyglinjer efter konkursade Nextjet, börjar även flyga året runt mellan Kristianstad-Bromma från och med den 27 augusti. Resorna blir bokningsbara redan i början av nästa vecka. – Vi har en tid misstänkt att Sparrow funderat på att lägga ned linjen mellan Kristianstad och Arlanda. Därför har vi hunnit räkna och värdera möjligheterna med att binda samman Kristianstad med Stockholm och våra övriga orter i landet samt Helsingfors via Bromma, säger Christian Clemens som är vd för inrikesflygbolaget BRA. – Det stöd och intresse som vi ser från det lokala näringslivet, politiker och Kristianstad Österlen Airport gör att vi är övertygade om att öka antalet resenärer mellan Kristianstad och övriga landet via Bromma, från dagens nivåer, fortsätter Christian. – Bra! Vi är glada över att det kommer in en stark aktör som ger flygplatsen utvecklingsmöjligheter. Förbindelserna med Stockholm är viktiga för näringslivet i vår region, säger kommunalrådet

Mindre utsläpp med BRAs inrikesflyg än med miljöbil19.6.2018 10:19Pressmeddelande

Många flyger klimatsmartare med inrikesflyg än de kör miljöbil - utan att veta om det. Utsläpp för resa mellan Bromma och Ängelholm med BRAs flyg: 45,9 kg koldioxid (CO2) per person och med miljöbil: 51,3 kg CO2 för en person. Inrikesflygbolaget BRA, som länge arbetat för ett klimatsmartare inrikesflyg och erbjuder alla resenärer att välja 100 procent biobränsle till flygresan, har sammanställt 2017-års bränsleförbrukning och utsläpp för sina flyglinjer. Sammanställningen visar att en flygresa med BRA mellan två orter i Sverige genererar ofta samma eller mindre CO2-utsläpp än att köra miljöbil mellan orterna, om föraren i bilen är ensam och om miljöbilens utsläpp ligger i nivå med gränsvärdet för CO2-utsläpp för miljöbilar. Med biobränsle och något högre beläggning på flygen är det möjligt att göra flygresandet redan nu med ett lägre utsläpp än gränsvärdet för supermiljöbilar. Utsläppsexempel för en person som reser mellan Bromma och Ängelholm: Med en av Sveriges vanligaste bilar (Volv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum