Business Region Göteborg AB

Nu lanserar vi det näringslivstrategiska programmet

Dela

Den politiska enigheten är stor – näringslivet ska få fullt stöd från staden och målet är att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035. Nu lanseras det näringslivsstrategiska programmet för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Tidigare i våras beslutade ett enigt kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads näringslivssstrategiska program 2018-2035. Programmet tydliggör stadens långsiktiga samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Den övergripande målsättningen är att det ska skapas 120 000 nya jobb fram till 2035 och i målbilden talas bland annat om att Göteborgsregionen ska bli en av världens mest nytänkande regioner.

Programmet omfattar strategier inom allt från kompetensförsörjning och företagsklimat till markberedskap och infrastruktur. Arbetet koordineras av Business Region Göteborg och ett 20-tal organisationer har delansvar för måluppfyllelse.

– Göteborgs stads näringslivsstrategiska program kommer att vara en grundbult för att staden ska kunna leva upp till förväntningarna i det utvecklingssprång vi står i, säger Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs stad.

– En sammanhållen strategi för att skapa bättre förutsättningar för företagande är avgörande för att vi ska klara välfärden. Arbetet med att ta fram handlingsplaner för programmet är nu påbörjat och vi ser ett stort engagemang för frågan i staden, säger Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. 

Fredagen den 15 juni lanseras det näringslivsstrategiska programmet i staden på ett förvaltnings- och bolagschefsmöte. På mötet medverkar även Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, Monica Crusner, ordförande Företagarna, Paul Welander, Senior Vice President Volvo Cars, samt Malin Persson med styrelseuppdrag i bland annat Getinge, Hexatronic och Universeum.

De representerar några av alla de företag och organisationer som deltog i de dialogmöten som föregick framtagandet av det näringslivsstrategiska programmet.

– Det är jättebra att staden lanserar ett näringslivsstrategiskt program som stakar ut en riktning för stadens, näringslivets och akademins utveckling. På så vis kan vi gå i takt och skapa ett gemensamt fokus på de viktigaste områdena för tillväxt, säger Paul Welander, Senior Vice President Volvo Cars.

– Vi tycker det är minst sagt behövligt att Göteborg nu lanserar ett näringslivsstrategiskt program. Kan vi uppnå en attitydförändring i kommunikationen mellan stadens företagare och kommunens politiker och tjänstemän har vi tagit ett riktigt stort kliv framåt, säger Monica Crusner, ordförande Företagarna. 

Kontakter

Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program:
031-367 61 48, mobil: 0761-28 24 00, pia.areblad@businessregion.se

Bengt Kjellin, presschef Business Region Göteborg:
031-367 61 64, bengt.kjellin@businessregion.se

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Göteborgs innovativa transportlösningar lockar hit delegation från åtta länder14.9.2018 13:03Pressmeddelande

Städer världen över måste utveckla sina transportlösningar för att öka rörligheten och minska utsläppen. Göteborg, som är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig stadsplanering, visar den 17 och 18 september upp den senaste utvecklingen när staden gästas av en internationell delegation från åtta länder. På programmet står bland annat provkörning av eldrivna lastcyklar längs Stora Hamnkanalen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum