Transportföretagen

Nu måste farliga vägar byggas bort

Dela

I sommar kommer miljontals bilister att ge sig ut på dåliga vägar för att semestra. En stor underhållsskuld på 3 miljarder kronor innebär att vägnätet på många håll är kraftigt eftersatt. Nu vill Transportföretagen se ordentliga investeringar.

Med anledning av skicket på svenska vägar vill bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen nu se krafttag med ordentliga resurser: medel till att bygga bort farliga kurvor, fler mitträcken, mötesseparerade vägar och medel till att bredda vägar där det behövs. Trafikverket bedömer själva att de skulle behöva tre miljarder extra per år för att täcka behoven.

”Det svenska vägnätet är på många håll i landet kraftigt slitet och eftersatt på grund av att resurserna till vägunderhållet släpat efter i flera år. Därför behövs ökade satsningar på underhåll för att stärka trafiksäkerheten och öka tillgängligheten”, säger Marcus Dahlsten vd Transportföretagen.

På många håll har de dåliga vägarna lett till att hastigheter sänkts, men sänkta hastighetsgränser är inte vägen framåt. Sverige växer och 2025 kommer vi att vara elva miljoner invånare som ska samsas om vårt gemensamma vägnät. Fler invånare betyder fler transporter – både av människor och gods. 9 av 10 transporter sker på väg. En utvecklad och förbättrad väginfrastruktur står inte i kontrast med Sveriges möjligheter att nå klimatmålen.

”Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett omfattande transportnätverk. Regioner och landsdelar som redan känner att de är bortglömda kan inte mötas av sänkta hastighetsgränser istället för vägförbättrande åtgärder. Menar politiken allvar med att hela landet ska leva krävs det ökade satsningar på drift och underhåll av vägarna”, avslutar Marcus Dahlsten.

Med anledning av det skriande behovet har Transportföretagen startat initiativet ”Visa vägen”, som syftar till att skapa förutsättningar för ett moderniserat och upprustat vägnät i hela landet. Mer information hittar du på www.visavägen.nu

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Kontakter

Bilder

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Stöden är slut men krisen pågår31.8.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

För att inte behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter coronakrisen måste stödinsatserna fortsätta för företag som fortfarande har stora omsättningsbortfall. Transportföretagen vill se samma slags satsningar som i Norge och Danmark. Annars riskerar många att stå utan transporter till jobb, skola, träning eller semester den dagen pandemin är över. Dessutom innebär en sargad transportsektor att flera andra branscher drabbas och i sin tur att jobb går förlorade.

Dom i Arbetsdomstolen: Sveriges Hamnars medlemsföretag hade inte förhandlingsskyldighet mot Hamnarbetarförbundet19.8.2020 13:41:00 CESTPressmeddelande

Arbetsdomstolen meddelade idag dom i mål gällande förhandlingsskyldighet för arbetsgivarna mot Hamnarbetarförbundet. Domen innebär att medlemsföretaget APM Terminals ej behövde förhandla med Hamnarbetarförbundet inför beslut om ett test om förändring av arbetsuppgifter för förbundets medlemmar. Domstolen förtydligade dock att bolaget borde ha samverkat med skyddsombud inför beslutet.

Skriande behov av förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter13.8.2020 14:23:00 CESTPressmeddelande

Nationella myndigheter och företrädare för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter har idag presenterat gemensamma rekommendationer för kollektivt resande. Sveriges Bussföretag välkomnar en nationell diskussion om rekommendationer för kollektivtrafiken inför kommande skolstarter och arbetshöst. Samtidigt är det nu helt avgörande med förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer.

Busskontrakt för 100 miljarder ska upphandlas24.6.2020 10:47:00 CESTPressmeddelande

2019 inleddes en puckel av offentliga upphandlingar av svensk busstrafik. Fram till 2023 kommer busstrafik för 100 miljarder kronor att ha handlats upp av offentliga beställare. Genom att följa branschens rekommendationer i större uträckning skapas ett strukturerat och långsiktigt arbete där båda parter vinner på avtalet och resenärerna får mer kollektivtrafik för pengarna. Idag publicerar Sveriges Bussföretag rapporten ” 2019 startår för upphandlingspuckel i kollektivtrafiken – busskontrakt för över 100 miljarder ska upphandlas” som visar hur de regionala upphandlingarna av busstrafiken såg ut 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum