Uppsala kommun

Nu ökar vi innovationstakten inom äldreomsorgen i Uppsala

Dela

Uppsala kommun tar nu fram en strategi för innovationsarbete inom äldreomsorgen. Två miljoner kronor kommer att avsättas i en så kallad innovationsfond. Syftet är att öka kvalitén inom äldreomsorgen.

Kommunens framtida verksamhet är beroende av en ökad innovationstakt. Organisationen behöver arbeta både med dagliga förbättringar och med förnyelse.

Äldrenämnden vill därför stimulera till fler innovationsprojekt ute i verksamheterna. Genom att stimulera till innovationsprojekt ges medarbetarna möjligheter att utveckla, testa, utvärdera och införa nya innovativa tjänster och metoder i verksamheterna.

Innovationsstrategin pekar ut riktning och långsiktiga mål inom området.

– Om vi ska klara framtidens äldreomsorg när antalet äldre växer behöver vi hitta nya, smarta lösningar i våra verksamheter. Jag är övertygad om att idéerna finns hos vår personal. Målet är att strategin och fonden ska bidra till en ökad kvalitet och möjliggöra självständighet hos både brukare och medarbetare, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

I Uppsala kommun kommer antalet personer över 80 år att fördubblas fram till år 2030. Behoven av vård, omsorg och socialtjänst kommer att öka kraftigt. Det innebär även ett ökat rekryteringsbehov av medarbetare.

Genom en innovationsfond ges kommunens egna verksamheter möjlighet att driva utveckling och innovation i linje med nämndens ambitioner. Fonden ger möjlighet att fortsätta arbetet med nya arbetssätt och välfärdsteknik i syfte att skapa mervärde på sikt för kommunens brukare och medborgare oavsett utförare.

En annan förväntad effekt av satsningen är att innovationsarbetet bidrar till ökad kompetens och utveckling för nämndens medarbetare.

Medlen för fonden avsätts inom ramen för äldrenämndens ordinarie budget.

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 10:32:35 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum