Svenska Friidrottsförbundet

Nu öppnar Rådet för Trygg Friidrott

Dela

Nu startar Rådet för Trygg Friidrott sitt arbete. Rådet är en neutral instans dit personer kan höra av sig med anmälningar kring och råd och stöd i frågor som rör individers trygghet inom friidrotten. Rådet är också friidrottens förlängning av Riksidrottsförbundets Visselblåsartjänst och Idrottsombudsman.

- Friidrotten ska vara en miljö där alla känner sig trygga. Men trygghet är inte något man bara instiftar utan kräver kontinuerligt arbete. Dels genom att prata om hur vi beter oss mot varandra men också genom att det finns säkra vägar för att kunna anmäla om något inte känns rätt. Rådet för Trygg Friidrott är därför en väldigt viktig pusselbit i vårt gemensamma och långsiktiga värdegrundsarbete, säger Stefan Olsson, generalsekreterare Svensk Friidrott.

Rådets uppdrag i korthet

  • Till Rådet för Trygg Friidrott kan alla som kommer i kontakt med friidrotten vända sig för att göra anmälningar om diskriminering, sexuellt utnyttjande, sexuella trakasserier och övergrepp samt andra former av trakasserier och brott, utan risk för negativa konsekvenser.
  • Rådet för Trygg Friidrott ger möjlighet för alla att konfidentiellt höra av sig med misstankar om avvikelser från Friidrottens värdegrund och/eller Svensk Friidrotts uppförandekod Friidrottens spelregler*.
  • Den person som kontaktar rådet behöver inte kunna bevisa de fel eller missförhållanden som denne rapporterar om, men den behöver kunna uppvisa skäl för sin oro.

Ledamöter med engagemang för friidrott och trygghetsfrågor

Rådet består av tre ledamöter; två kvinnor och en man. Ordförande är Freja Jernstig och i rådet har hon sällskap av Linus Thörnblad och Hanna-Mia Persdotter. Alla tre har bakgrund som aktiva inom friidrotten och har i tillägg andra kunskaper som kommer att bidra till arbetet.

- För mig innebär trygghet att känna sig inkluderad och accepterad oavsett vem du är. En trygg miljö hänger ihop med gemenskap och jämställdhet. Men detta kommer inte av sig själv, utan är beroende av ett aktivt arbete för en friidrott fri från mobbning, trakasserier, övergrepp och våld. För att kunna känna sig trygg behöver man även veta hur man går tillväga om man känner sig illa behandlad på något sätt och en känna en tillit kring att man blir tagen på allvar, säger Freja Jernstig, ordförande i Rådet för Trygg Friidrott, som till vardags arbetar som psykolog.

Inledande kontakt via mail

Rådet kontaktas via mail och därefter kan uppföljning ske på telefon. Rådet har tystnadsplikt och agerar med sekretess men har även i uppdrag att anmäla misstänkta brott till myndighet.

*Uppförandekoden Friidrottens Spelregler är under utveckling och kommer att vara klar mot slutet av 2020.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet
Heliosgatan 3
SE-120 30 Stockholm

010-476 53 30http://www.friidrott.se

Svensk Friidrott uppgift är att främja, utveckla, organisera och administrera friidrotten i Sverige, samt att företräda den internationellt och ansvara för landslagets verksamhet. Förbundet bildades 1895 och är ett av Sverige största idrottsförbund med drygt 600 000 medlemmar, organiserade i knappt 1 000 föreningar. I tillägg deltar varje år över en halv miljon svenskar i motionslopp och nästan var fjärde vuxen svensk löptränar minst en gång i veckan. Svensk Friidrott står för en idrott som är för alla, där man agerar tillsammans. En idrott som är trovärdig och hälsosam, trygg och glädjefylld.

Följ Svenska Friidrottsförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Friidrottsförbundet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum