Bolagsverket

Nu öppnar testbädden för Mina ombud – en nationell lösning för digitala fullmakter

Dela

Nu öppnas testbädden för Mina ombud. Mina ombud är en tjänst för digitala fullmakter där en person kan företräda andra personer eller företag i digitala tjänster. Testbädden är ett första steg mot att lansera Mina ombud där företag, myndigheter och organisationer är välkomna att pröva.

Möjligheten att digitalt företräda andra personer och företag saknas till stor del idag i Sverige. I takt med digitaliseringen har behoven att företräda andra digitalt ökat. Ett exempel kan vara när ett ombud redovisar skatt åt ett företag eller om en person behöver hjälp med att utföra sina myndighetsärenden. I en framtagen förstudie uppgav 90 % av intervjuade kommuner, myndigheter och privata aktörer att det finns ett behov av digitala fullmakter.

En nationell infrastruktur

För att möta behovet av att företräda andra digitalt och att skapa tids-och kostnadsbesparingar för samhället, utvecklas en nationell infrastruktur som offentliga och privata aktörer kan ansluta till. I infrastrukturen ingår Mina ombud, en portal där användaren får en överblick av sina tilldelade och utdelade fullmakter samt kan skapa och återkalla fullmakter.

Mina ombud gör det enkelt för företag och personer att ta hjälp av någon annan att sköta sina åtaganden digitalt. Tjänsten innehåller funktionalitet för att identifiera inloggade användare och kontrollera utfärdade fullmakter. Fullmakterna kan användas i egna digitala tjänster hos anslutna aktörer där en person kan agera för någon annans räkning. En standardiserad process av fullmaktshanteringen gör det möjligt för många privata och offentliga aktörer att snabbt och smidigt komma igång med sin egen digitalisering av fullmakter. Det finns ett administrativt gränssnitt för anslutna aktörer där de enkelt kan definiera sina egna mallar för fullmakter.

Testare välkomnas 27 april

Den 27:e april öppnas möjligheten att testa Mina ombud via en testbädd. I testbädden kommer användaren via ett gränssnitt att kunna testa flödet för att skapa digitala fullmakter och agera med hjälp av fullmakter. Användaren kommer även kunna ansluta till testbädden via API:er.

– Vi välkomnar de som har behov av digitala fullmakter att ansluta sig och pröva tjänsten, säger Michelle Ludovici, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket. Det ger oss möjlighet att få värdefull återkoppling och att möta de behov som finnas.

Den nationella infrastrukturen är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Mina ombud är beräknad att lanseras hösten 2022. I en genomförd nyttoberäkning uppskattas att Mina ombud skapar samhällsekonomiska nyttor på totalt 500 miljoner kronor under en tioårsperiod. Om du vill vara med och testa kan du läsa mer om Mina ombud på vår webbplats https://www.bolagsverket.se/minaombud eller kontakta oss på minaombud@bolagsverket.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Bolagsverket
Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670https://bolagsverket.se/

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Följ Bolagsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bolagsverket

Bolagsverket lämnar in slutrapport för regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer”31.3.2021 14:34:16 CEST | Pressmeddelande

Bolagsverket har lämnat in slutrapporten för regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer” N2018/02033/FF). I slutrapporten rekommenderar Bolagsverket att regeringen fattar beslut om införande om ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisningar och att Standard Business Reporting (SBR) etableras i Sverige.

Tillsammans bygger vi upp Sveriges digitala infrastruktur för informationsutbyte och grunddata26.2.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Bolagsverket har i samverkan med ett flertal andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Den 29 januari 2021 lämnades delredovisningar för två strategiska uppdrag in till regeringen, och nu intensifieras det gemensamma arbetet mot en mer ändamålsenlig förvaltning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum