Solna stad

Nu påbörjas årets cykelsatsning i Solna

Dela

I dagarna påbörjar staden årets cykelsatsning med att rusta upp cykelvägnätet för Solnas cyklister. Först ut är förbättringar längs Kolonnvägen som får en helt ny cykelväg.

I slutet av april påbörjar staden årets cykelsatsning med att förbättra och rusta upp cykelvägnätet. Först ut blir arbetet med att anlägga en ny cykelväg med bra belysning och separerade banor för cyklister och gående längs 200 meter av Kolonnvägen.

– Genom att bygga ihop cykelbanan längs Kolonnvägen, blir det lättare att cykla längs Märstastråket för både Solnabor och pendlare. Istället för dagens cykelbana som skiftar sida av vägen, kommer cykelbanan följa hela den östra sidan. Projektet är en del av årets budgetsatsning på cykel om 15 miljoner, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande.

Satsningar på Solnastråket

Senare under året görs satsningar på det regionala cykelstråket Solnastråket. Den 300 meter långa befintliga cykelbanan längs Solnavägen breddas och det anläggs nya cykelfält längs en kilometer lång sträcka på Östervägen. Framkomligheten för cyklister vid korsningen till Frösundaleden kommer också att förbättras.

Cykelsatsningar 2020

Råsta Strandväg

Det tidigare körfältet för taxi på södra sidan av Råsta strandväg har omvandlats till en 600 meter lång dubbelriktad cykelbana. Anslutningspunkterna vid Sjövägen och Evenemangsgatan har byggts om för att förbättra trafiksäkerheten för cyklister.

Ny cykelväg längs Kolonnvägen

En helt ny cykelväg anläggs vid Kolonnvägen med trafiksäker passage för både gående och cyklister. Cykelvägen får ny belysning och en tydlig separering mellan gående och cyklister. Sträckan är en del av det så kallade Märstastråket som är ett av de regionala cykelstråken.

Breddning av cykelväg utanför Ulriksdalskolan

En breddning av cykelvägen utanför Ulriksdalskolan kommer att göras och cyklisterna ska ledas utanför skolområdet. Belysningen kommer också att förbättras.

Breddning av cykelväg vid Solnavägen

Till hösten 2020 startar arbetet med att rusta upp och bredda befintlig cykelbana längs Solnavägen mellan Sundbybergsvägen och Centralvägen. Sträckan är en del av det så kallade Solnastråket som är ett av de regionala cykelstråken. Satsningen är en del av utvecklingen med att omvandla Solnavägen från trafikled till en levande stadsgata med fokus på cykel, gång och busstrafik.

Nytt cykelfält längs Östervägen

Nya cykelfält anläggs längs Östervägen och S:t Ansgars väg på en sträcka av cirka en kilometer. De breda befintliga gångbanorna kommer att behållas. Härifrån går det enkelt att ta sig till Friends Arena.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum