Region Norrbotten

Nu redovisar Region Norrbotten till IVO

Dela

Idag har Region Norrbotten skickat in sitt yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Yttrandet är ett svar på det föreläggande om vite som IVO riktat mot Sunderby sjukhus och Region Norrbotten.

Ett av IVO:s krav är att det ska finnas minst 180 disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus. 31 maj, som var slutdatumet för att åtgärda problemen, fanns vårdplatser som motsvarar kravet som IVO ställt.

– Behovet av vårdplatser varierar över tid och det är alltid vara våra patienters behov som styr hur många vårdplatser vi ska ha. Vi arbetar för att stärka hela vårdkedjan och där omfattas även primärvården säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson, regiondirektör.

I genomsnitt tas dagligen 16 vårdplatser på Sunderby sjukhus i anspråk av utskrivningsklara patienter som väntar på kommunala insatser.

– I den ansträngda situation vi befinner oss i blir det ett problem och jag ser ett behov av förstärkt samverkan med kommunerna som har ansvar för att utskrivningsklara patienter ska få komma hem.

Region Norrbotten har genomfört flera åtgärder för att fler vårdplatser ska kunna hållas öppna och för att förbättra det akuta patientflödet på Sunderby sjukhus. Genomförda, pågående och planerade åtgärder och insatser redovisas i yttrandet till IVO.

IVO:s föreläggande om vite innehåller även krav på att 90 procent av de patienter som inkommer till akutmottagningen och behöver vidare sjukhusvård ska få en vårdplats på en vårdavdelning inom fyra timmar från ankomst till akutmottagningen. Det kravet klarar Region Norrbotten inte i nuläget.

– Vi håller med IVO om att det vore bättre med kortare genomloppstider på akutmottagningen. Vi har genomfört flera åtgärder för att förbättra det akuta patientflödet, men tre månader är för kort tid för att hinna se och mäta effekterna av dem. Det är högt ställda krav från IVO och vi har försökt hitta lösningar hos andra vårdgivare men har inte kunnat hitta något annat akutsjukhus i Sverige som klarar det här kravet, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson.

Hon fortsätter:

– Vi bedömer att den mest effektiva åtgärden för minskade genomloppstider på akutmottagningen är att vi har det antal vårdplatser som täcker behovet.

Ett exempel på åtgärd är att alla akuta patienter på Sunderby sjukhus inom en halvtimme ska ha en plan eller ett mål för vistelsen på akuten. Fem åtgärder är genomförda och ytterligare nio pågår eller planeras. Samtliga finns redovisade i yttrandet till IVO.

Redovisning av åtgärder i anledning av föreläggande om vite För att se det här innehållet från media.readspeaker.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Bilaga 1: Rutin för Ledningssjuksköterska (LANS) med åtgärder för bakjourFör att se det här innehållet från media.readspeaker.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Bilaga 2: Rutin för hantering av utlokaliserade patienterFör att se det här innehållet från media.readspeaker.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Bilaga 3: Akuta flöden - patientmål tid inom 30 minFör att se det här innehållet från media.readspeaker.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Bilaga 4: Utskrivningsklara patienter och disponibla vårdplatser vid Sunderby sjukhusFör att se det här innehållet från media.readspeaker.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Kontaktperson

Namn: Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Titel: Regiondirektör
Telefonnummer: 070-526 50 00

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dig som bor i Norrbottens län. Vi styrs av dig och de andra invånarna i länet genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten. 

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum