Huddinge Kommun

Nu ska Huddinge bli gångvänligare

Dela

Huddinge kommuns gångvägar ska upplevas som så attraktiva att resorna till fots ökar från 32 procent till 50 procent fram till 2030. För att nå målet och möjliggöra ett ökat hållbart resande har kommunfullmäktige nu beslutat om en gångplan.

Gångplanen ska bidra till att det blir tryggt, säkert och attraktivt att gå till fots i Huddinge. Foto: Huddinge kommun. Bilden får publiceras i anslutning till redaktionellt material.
Gångplanen ska bidra till att det blir tryggt, säkert och attraktivt att gå till fots i Huddinge. Foto: Huddinge kommun. Bilden får publiceras i anslutning till redaktionellt material.

Huddinge kommun är därmed bland de första kommunerna i Sverige som har antagit en gångplan. Det finns redan i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund, och flera andra kommuner är på gång med att ta fram gångplaner.

Bakgrunden är att gångtrafik är en del av i stort sett varje resa som görs. Antingen som enda färdsätt eller som anslutning till att man cyklar, åker kollektivt eller kör bil. Det är det mest yteffektiva, klimatsmarta och jämställda transportslaget, som dessutom ger positiva hälsoeffekter.

– Det ska vara tryggt, säkert och attraktivt att ta sig till fots i Huddinge. Inte minst för alla barn, unga och äldre som ofta använder kommunens gångvägar, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

Gångplanen är en del av arbetet med att nå uppsatta mål och visioner i Huddinges översiktplan för 2030 samt kommunens trafikstrategi. Båda dessa slår fast att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras och andelen resor med hållbara transportslag ska öka. Målet är att andelen resor till fots ska öka från 32 procent 2016 till 50 procent år 2030. Det fortsatta arbetet ska fokusera på tre inriktningar.

– Det handlar om planera samhället utifrån gångtrafikanternas behov, att skapa och upprätthålla gångvänliga miljöer samt uppmuntra till ett beteende där det är naturligt och självklart att gå, säger Jack Lu, trafikplanerare, Huddinge kommun.

Några av de åtgärder som kommunen planerar för att förbättra gångvänligheten är:

  • Mer och förbättrad belysning.
  • Prioriterad drift och underhåll av viktiga gångstråk.
  • Fler attraktiva, trygga och lekfulla platser och stråk för människor.
  • Förbättrade rutiner och processer utifrån gångtrafikanters behov.

Huddinge kommuns gångplan

Trafikstrategi och gångplan finns att läsa i sin helhet på huddinge.se/gangplan. Gångplanen ska följas upp kontinuerligt.

För mer information kontakta:

Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, 08–535 301 83
Jack Lu, trafikplanerare Huddinge kommun, 08–535 360 12, jack.lu@huddinge.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig Huddinge kommun,  08–535 301 71, ulrika.lambert@huddinge.se

Nyckelord

Bilder

Gångplanen ska bidra till att det blir tryggt, säkert och attraktivt att gå till fots i Huddinge. Foto: Huddinge kommun. Bilden får publiceras i anslutning till redaktionellt material.
Gångplanen ska bidra till att det blir tryggt, säkert och attraktivt att gå till fots i Huddinge. Foto: Huddinge kommun. Bilden får publiceras i anslutning till redaktionellt material.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Huddinge Kommun
Huddinge Kommun
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

08-535 300 00http://www.huddinge.se

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum