Linköpings kommunLinköpings kommun

Nu ska järnvägsplanen för Ostlänkens passage genom Linköping påbörjas

Dela

2018 ska en järnvägsplan för Ostlänkens dragning genom Linköping påbörjas. Trafikverket och Linköpings kommun ska genomföra arbetet i nära samverkan.

Arbetet med höghastighetsjärnvägens sträckning genom Linköping går nu vidare i nästa steg och Trafikverket och Linköpings kommun har kommit överens om hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Under hösten har en liten grupp tjänstemän från Trafikverket och Linköpings kommun, ledd av Linköpings kommuns samhällsbyggnadsdirektör, Anna Bertilson, och regional direktör Trafikverket region Öst, Einar Schuch, arbetat för att skapa förutsättningar för att komma vidare i frågan. Trafikverket och kommunen har olika arbetssätt, processer och utgångspunkter. Med ett nytt arbetssätt, där båda parter är delaktiga, kan arbetet med att hitta en lösning som kommunen och Trafikverket känner sig nöjda med nu fortsätta.

– Det känns bra att vi kommer vidare med Ostlänken i Linköping och att vi är överens om den kommande processen. Vi har många och svåra utmaningar framför oss och just därför är det så viktigt med en nära och öppen samverkan i det fortsatta arbetet, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

– Vi är nöjda över att arbetet nu ska gå in i nästa fas och att Ostlänkens dragning genom Linköping äntligen ska börja konkretiseras. Linköpings stadsutveckling är viktig i det fortsatt arbetet och vi utesluter inga alternativ som bidrar till stadens utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

– Äntligen går vi in i arbetet med en järnvägsplan genom hela Linköping. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan hitta en lösning som är bra för Linköping. En lösning som säkerställer stadens framtida utveckling och samtidigt bidrar till att Ostlänken förverkligas med en fortsättning av höghastighetsbanan söderut, säger kommunalråd Paul Lindvall (M).

Utgångpunkterna för det fortsatta arbetet är att Ostlänken ska gå igenom Linköping och att arbetet med järnvägsplanen sker i dialog och nära samverkan mellan Trafikverket och Linköpings kommun. Arbetet ska leda till en lösning som båda parter kan vara nöjda med. Det kan vara en tunnellösning, en ovanjordslösning, en markförlagd lösning eller en kombination.

Fakta:

En järnvägsplan är ett första steg mot en konkret järnvägslösning. Planen är en detaljerad beskrivning av anläggningen och hur den ska byggas. Arbetet följer en lagstödd process.

För frågor kontakta:

Einar Schuch, regional direktör, Trafikverket region Öst, tfn: 073-835 48 00

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsen ordförande, Linköpings kommun, tfn: 072-240 07 40

Paul Lindvall (M), kommunalråd, Linköpings kommun, tfn: 070-211 44 82

Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör, Linköpings kommun, tfn: 070-761 28 11

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Så vill Alliansen styra Linköping – nytt partiprogram presenterat23.10.2018 12:20Pressmeddelande

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver, detta ställer större krav på styrning och uppföljning av resurser, prestationer, resultat och effekter i kommunens verksamheter. Det ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum