Skogsstyrelsen

Nu ska kulturmiljöerna inte längre köras över – se skogsbrukets utmaning i fält i Tranemo 22 april

Dela

Den 22 april träffas skogsbruk, organisationer och myndigheter för att presentera resultat från olika projekt och åtgärder för att ta bättre hänsyn till skogens forn- och kulturlämningar i Västra Götaland.

Åtgärdsgruppen för Levande skogar i Västra Götaland träffas två gånger per år för att bland annat följa upp överenskomna åtgärder kring miljöhänsyn i skogsbruket. Den 22 april är temat forn- och kulturlämningar och hur de alltför omfattande skadorna på dem kan förhindras.

Deltar gör bland andra Peter Ask från Sveaskog, Tony Axelsson från Vida skog samt Catrin Sandberg, Göran Lundh och Lars Ekberg från Skogsstyrelsen.

  • Peter Ask redogör för de branschgemensamma riktlinjer kring forn- och kulturlämningar som nyligen antagits.
  • Tony Axelsson och Göran Lundh berättar om nya målbilder, kring bland annat körskador, som arbetats fram.
  • Lars Ekberg presenterar senaste nytt från programarbetet med nationella skogsprogrammet på Näringsdepartementet.

Medier är välkomna med ut i skogen där Catrin Sandberg och Göran Lundh visar konkreta exempel på när bra hänsyn har tagits till kulturmiljöer vid en avverkning och när det av olika anledningar inte gått bra.

– Genom att utbyta erfarenheter och lära av varandra, både när det gått bra och mindre bra och ta med den kunskapen ut till nästa avverkning, så kan vi vända trenden och minska skadorna, säger Bo Hultgren, Skogsstyrelsen.

Tid: fredag 22 april, kl.9.30–15.00. Medier är välkomna kl.9.30.

Plats: Samling vid kyrkan i Tranemo.

Mer information:
Bo Hultgren, Skogsstyrelsen, 033–48 25 20
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum