Skogsstyrelsen

Nu ska Sveriges skogar laserskannas

Dela

Återigen ska den svenska skogen skannas av med laser. I dag kom budgetförslaget från regeringen att avsätta 12 miljoner kronor per år för en ny nationell laserskanning. En investering som kommer att betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt.

Skogsstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter, företag och forskningsorganisationer vid flera tillfällen lyft fram behovet av en ny nationell laserskanning som bland annat visar trädens höjd, hur tätt de står och vilken volym de har.

– Det finns en stor samsyn bland berörda myndigheter och skogsbruket om behovet av nya data. Såväl skogsnäringen som andra samhälls- och miljöintressen har stor nytta av den information som kartorna ger. Därför är det här en mycket välkommen satsning, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Sedan tidigare har Skogsstyrelsen rikstäckande Skogliga grunddata i form av olika kartor som baseras på en laserskanning som Lantmäteriet inledde 2009. Kartorna beskriver 98 procent av Sveriges skogar och används flitigt av både skogsbruket och myndigheter. Kartorna hjälper skogsbruket att planera avverkningarna, var det behöver gallras och var marker har bäst bärighet så att man kan undvika körskador. Det är bara några exempel på uppgifter som effektiviserar planering och skötsel av skogen.

– Tack vare de kartor som laserskanningen ger möjliggörs en bättre skogsskötsel, vilket ger betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Men eftersom skogen växer behöver kartorna uppdateras löpande, och därför måste en nationell laserskanning genomföras regelbundet, säger Svante Larsson, projektledare för Skogsstyrelsens Skogliga grunddata och för det förberedande arbetet att få till stånd en ny laserskanning.  

Enligt budgetförslaget avsätts de 12 miljonerna årligen under en ospecificerad tidsperiod.

För mer information:

Svante Larsson, projektledare vid enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen, 0923-699 72, svante.larsson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum