Huddinge kommun - politik

Nu stärks skolbiblioteken i Huddinges grundskolor och förskolor

Dela

Den styrande koalitionen i Huddinge tillför totalt 11,6 mnkr till grundskolenämnden och förskolenämnden för att utveckla skolbiblioteken. Syftet är att förbättra språk-och kunskapsutvecklingen vilket leder till förbättrade skolresultat.

En inventering av skolbiblioteken har genomförts på Huddinges grundskolor och arbetet har resulterat i en plan för att höja kvalitet, utbud och tillgängligheten för eleverna vilket i förlängningen ska leda till förbättrad läskunskap.Grundskolenämnden får nu 8,3 mnkr i syfte att genomföra de åtgärder som föreslås i planen.

- De tillförda resurserna kommer att få en mycket god effekt på att göra skolbiblioteket attraktivare för eleverna. Att läsa böcker bidrar till att få djupare förståelse för kontext och olika ords betydelse, språkutveckling och att kreativitet gynnas, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden.

Förskolenämnden tilldelas 3,3 mnkr och satsningen ligger i linje med nämndens arbete med att bygga upp förskolebibliotek för att öka barnens intresse för läsning. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman, och barn utvecklar sina språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

- Att barn tidigt får komma i kontakt med böcker, med såväl förskolebibliotek som böcker på avdelningarna, är viktigt för att påbörja det livslånga lärandet. Det här är ett naturligt nästa steg på den lärmiljösatsning som koalitionen gjorde 2021, säger Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden.

Satsningen på stärkta skolbibliotek är en del av det budgettillägg på totalt 34 miljoner som koalitionen presenterar i samband med delårsbokslutet. Beslut tas i kommunfullmäktige den 13 juni.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum