Vinnova

Nu startar de sina första AI-resor!

Dela

Nu får 30 företag och offentliga verksamheter stöd från Vinnova för att genomföra sina första innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Bland projekten finns en AI-coach för stresshantering, automatiserat beslutsstöd för planering inom hemtjänsten och en lösning för att med hjälp av AI identifiera hur väl företag rapporterar sin indirekta klimatpåverkan.

Projekten får stöd genom en ny satsning från Vinnova, ”Starta er AI-resa”, där små och medelstora företag och offentliga verksamheter får finansiering för sina första innovationsprojekt inom AI. Det handlar om demonstrationsprojekt som använder AI baserat på maskinlärning för nya avancerade funktioner.

Det är en del i ett större paket med flera satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI.

- Denna satsning ger möjlighet för organisationer att genomföra sitt första AI-projekt och därigenom höja sin kompetens inom området. Utvecklingen inom AI går snabbt och både näringsliv och offentlig sektor behöver bli bättre på att ta tillvara på de stora möjligheter som det skapar, säger Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova.

Projekten får finansiering av Vinnova med upp till en halv miljon kronor vardera.

Exempel på projekt som får finansiering:

AI-coach Linus ger koll på stressen, Linkura AB
En tjänst där användare får stöd att upprätthålla eller stärka sitt eget välmående med fokus på stress. En bot ska tränas så att den kan ge insikter och rekommendationer till användaren.

Automatisering och beslutsstöd för utredningar av oro för barn och unga, Norrtälje kommun
Målet för projektet är att med hjälp av AI skapa förslag till beslut om att inleda eller inte inleda utredning vid orosanmälningar som gäller barn och unga.

Omsorgsfull hemtjänstplanering med AI, Joliv AB
Projektet ska utveckla en demonstrator av ett beslutsstöd för planering inom hemtjänsten som lär sig feedback från användare och från verkliga utfall.

Automatisk bedömning av hjärtljud tillämpad på nära vård, Region Västerbotten
Målet för projektet är tidig upptäckt av hjärt- och kärlsjukdom med hjälp av beslutstöd kopplat till elektroniskt stetoskop och att utveckla AI-metoder
för klassificering av hjärtljud.

Indirekta påverkan - direkt klimateffekt, 2050 Consulting AB
Ett projekt för att med hjälp av AI och maskininlärning identifiera hur väl företag rapporterar sina indirekta utsläpp.

Innehållsrekommendationer för ökad relevans i digitala medier, Triggerbee AB
Ska ta fram en mjukvarulösning för att med hjälp av maskininlärning ge innehållsrekommendationer på webbplatser, e-handelssajter och nyhetstjänster.

Se alla projekt här


För mer information:
Daniel Rencrantz, daniel.rencrantz@vinnova.se, 08-473 31 84

Kontakter

Länkar

Om

Vinnova
Vinnova
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

http://www.vinnova.se/

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

 

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

Innovationer för en klimatneutral framtid15.10.2019 08:55:00 CESTPressmeddelande

Vinnova satsar nu 70 miljoner kronor på innovationsprojekt som ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Det handlar bland annat om offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel, hållbar distribution i e-handeln och hur det långväga resandet i framtiden kan bli förenligt med klimatmålen. Projekten får finansiering inom Vinnovas satsning Innovationer för en klimatneutral framtid. - Innovation är helt nödvändigt om vi ska klara klimatmålen. Styrmedel och ekonomiska drivkrafter spelar en stor roll för att åstadkomma en förändring i stor skala och därför är till exempel offentlig upphandling och hur finanssektorn kan bidra viktigt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. I projekten samarbetar två eller flera parter, där minst en är en forskningsorganisation. Totalt får 15 projekt finansiering av Vinnova. Exempel på projekt: Etablera offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel Koordinator: IVL Svenska miljöinstitutet AB Offentlig upphandling omsätter cirk

Ny satsning ska utveckla AI-lösningar för svenska språket3.10.2019 10:50:00 CESTPressmeddelande

Vinnova gör en ny satsning för att ta forskningsidéer inom AI närmare tillämpning. Det handlar bland annat om språkteknologi för svenska genom maskininlärning, där det finns stora behov eftersom de internationella techbolagen inte prioriterar AI-lösningar som fungerar för små språk. Projekten får stöd genom utlysningen ”Från AI-forskning till innovation”, som är en av flera nya satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI. - De stora internationella techbolagen prioriterar inte AI-lösningar som fungerar för små språk. Det finns därför ett stort behov av att satsa på språkteknologi som gör att vi kan få fram lösningar som fungerar för till exempel myndigheter och annan offentlig verksamhet i Sverige, säger Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova. Även ett projekt inom området AI för immaterialrätt får finansiering. Fyra projekt får nu finansiering med sammanlagt 24 miljoner kronor: Språkmodeller för svenska myndigheter Koordinator: RISE Research Institutes of

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum