Region Örebro län

Nu startar riktade hälsosamtal i Hällefors och Kopparberg

Dela

Nu drar satsningen Riktade hälsosamtal i gång vid vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg. Alla invånare listade vid vårdcentralerna i de båda kommunerna kommer att få erbjudande om hälsosamtal året de fyller 40-, 50-, 60- och 70 år.

Riktade hälsosamtal är ett svenskt koncept för en god, mer jämlik och hållbar hälsa i befolkningen. Samtalen ges för att ge den enskilde en bättre bild av sin hälsa och livsstil, i syfte att förebygga hjärt/kärlsjukdom och diabetes samt att minska de ökade hälsoklyftorna.

Mer än 25 procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på våra dåliga levnadsvanor. Hur fysiskt aktiva vi är, vad vi äter och i vilken mån vi nyttjar tobak och alkohol påverkar vår risk att drabbas av cancer, hjärt/kärlsjukdom, kroniska lungsjukdomar och diabetes typ 2.

Positiva effekter

Att satsningen görs just i Hällefors och Ljusnarsberg berör på att här finns stor förbättringspotential. Här är nämligen folkhälsan sämre än i länets övriga kommuner.

”Vi pratar om att det är viktigt med en jämlik hälsa, men sett till dessa båda kommuner är det ingen jämlik hälsa. Därför känns det bra att få genomföra det här i just Hällefors och Ljusnarsberg” säger Marie-Louise Forsberg-Fransson som är projektledare för satsningen.

Genom att erbjuda samtalen kan människor i de båda kommunerna bli medvetna om vad de själva kan göra för att förbättra sin hälsa.

”Samtalen har genomförts på andra platser i landet och i de uppföljningar som gjorts där är det tydligt att det ger effekt. I exempelvis Jönköping och Skaraborg, där man startade med den här typen av samtal redan på 1980-talet, ser man att förändrade levnadsvanor verkligen ger effekt.” säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Utökas på sikt

Under januari kommer de första i de utpekade åldrarna att bjudas in till samtal vid sin vårdcentral. Inför samtalet får deltagarna fylla i en hälsoenkät, som sedan ligger till grund för det kommande hälsosamtalet. 

På sikt kommer även hälsosamtalen att erbjudas till förstagångsföräldrar.

Nyckelord

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
Marie-Louise Forsberg-Fransson,
projektledare och ordförande i styrgruppen för Riktade hälsosamtal
Tel: 0581-851 91, e-post: marie-louise.forsberg-fransson@regionorebrolan.se

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Genomgången av hanteringen av överblivna vaccindoser klar23.2.2021 15:15:07 CETPressmeddelande

Nu är den genomgång klar där Region Örebro län har granskat hur de överblivna doserna vid inledningen av vaccineringen har använts. Genomgången visar att ett mindre antal doser, några tiotal, givits till personer utanför bestämd prioriteringsordning. Anledningen till det har varit ambitionen att varje dos ska tas tillvara, samtidigt som det inledningsvis saknades rutiner för hur dessa överblivna doser med kort hållbarhet snabbt skulle kunna ges till personer inom prioriteringsordningen. Sedan dess har rutiner tagits fram för detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum