SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Nu svärmar granbarkborren – risk för stora skador även i år

Dela

Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand. Det visar resultat från Skogsstyrelsens och skogsbrukets gemensamma svärmningsövervakning. Därmed är risken stor för nya angrepp i redan hårt drabbade områden. Skogsägarna uppmanas att ta rätt på vindfällen och kontrollera sin skog regelbundet.

Fälla och fångst av granbarkborre. Foto: Anna Cederholm
Fälla och fångst av granbarkborre. Foto: Anna Cederholm

Den senaste veckans vårvärme har gjort att granbarkborrarnas huvudsvärmning kommit igång. Tusentals granbarkborrar har fångats i de 60 övervakningsfällor som Skogsstyrelsen, Mellanskog, Södra skogsägarna och Hushållningssällskapet har utplacerade över hela landet för att se när granbarkborrarna svärmar.

Det största fångsterna har gjorts i Svealand och norra delarna av Götaland, med toppnoteringar i Örebro och Björklinge där över 12 000 granbarkborrar fångats in i varje fälla. Mindre fångster har konstaterats i kustnära områden samt i Halland, Skåne och Blekinge.

– Hittills i vår har risken för angrepp varit som störst i färska vindfällen, men nu när fler granbarkborrar är ute och flyger finns även risk att stående granar angrips. Det är viktigt att angreppen upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt medan det mesta virkesvärdet går att rädda. Genom att avverka och transportera bort de angripna träden begränsar man också spridningen till andra träd, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra skogsägarna.

Stora skador även denna sommar

Skadorna som orsakades av granbarkborren förra året motsvarade 7 miljoner kubikmeter skog, till ett värde av flera miljarder kronor. Det var framförallt södra och mellersta delarna av Sverige som drabbades. Detta som en följd av den extremt torra sommaren 2018 som gjorde granarna mindre motståndskraftiga och granbarkborrarna ökade i antal.

Den kalla inledningen på våren 2020 har gjort att huvudsvärmningen kommit igång relativt sent. Men trots detta finns risk för stora skador även i år.

– Om vi får en normal sommar med en del regn tror vi att skadorna landar på ungefär samma nivå som förra året, möjligen kan de minska något i Sydsverige. Men får vi en väldigt varm och torr sommar riskerar vi tyvärr nya rekordnivåer, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Tidiga angrepp kan vara svåra att upptäcka

­De tidiga angreppen kan vara svåra att upptäcka och syns inte på håll eftersom barren fortfarande är gröna. Som skogsägare behöver man kontrollera sin skog och leta efter tidiga tecken på angrepp ungefär var fjärde vecka hela sommaren.

Risken för angrepp på stående träd är störst i närheten av tidigare skador, i hyggeskanter och på torra marker. En riskkarta kan var en bra hjälp för att veta var man ska börja leta efter tecken på angrepp. En sådan karta kan skogsägare exempelvis ta fram via Mina sidor på Skogsstyrelsens webbplats.

Fakta: Tidiga tecken på angrepp

  • Brunt borrmjöl vid stambasen eller i barkens fickor
  • Kådindränkt borrmjöl runt ingångshål i barken
  • Kåda som rinner utmed stammen
  • Torra gröna barr på marken
  • Gångar som syns om du skär bort barken

Läs mer om svärmningsövervakningen: 
https://skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/svarmningsovervakning/

Läs mer om granbarkborren: https://skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/

Ta fram riskkarta för granbarkborren: 
https://skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skador-pa-skog/

Samverkansprojektet Stoppa borrarna: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/granbarkborreprojektet---stoppa-borrarna/


Mer information:

Lennart Svensson, nationell skadesamordnare, Skogsstyrelsen, 0470-72 61 31,
070-48 57 30, lennart.svensson@skogsstyrelsen.se

Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare, Södra skogsägarna, 0470-89 365, 070-577 21 08, henrik.holmberg@sodra.com

AnnaLena Olausson, pressansvarig, Skogsstyrelsen,
036-35 93 30, 076-785 93 30, annalena.olausson@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Fälla och fångst av granbarkborre. Foto: Anna Cederholm
Fälla och fångst av granbarkborre. Foto: Anna Cederholm
Ladda ned bild
Granbarkborre. Foto: Mats Carlén
Granbarkborre. Foto: Mats Carlén
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik1.10.2020 10:32:37 CESTPressmeddelande

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum