Huddinge Kommun

Nu tar Huddinge kommun krafttag mot övergödning och miljögifter i Drevviken

Dela

Vattenkvaliteten i sjön Drevviken ska förbättras. Ett omfattande åtgärdsprogram har nu tagits fram för ett friskare Drevviken med en lång rad åtgärder för att ta itu med övergödning och miljögifter.

Drevviken ska bli friskare. Foto: Maja Brand
Drevviken ska bli friskare. Foto: Maja Brand

I det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken, som nyligen antogs av klimat- och stadsmiljönämnden, finns tolv platsspecifika åtgärder för Drevviken, till exempel dagvattendammar i Länna industriområde och nära Mörtviksbadet.

– Vi har bara ett vatten så det måste vi värna och ta hand om. Vi behöver alla hjälpas åt för att säkra att vi har friska sjöar och vattendrag i Huddinge även i framtiden, säger Anette Olovborn, chef för natur- och klimatavdelningen, Huddinge kommun.

Fosfor orsak till övergödning

Ett flertal övergripande åtgärder ska också göras, till exempel tillsyn av enskilda avlopp, för att minska påverkan från bland annat vägar, industriområden, parkeringar och miljöfarliga verksamheter.

– Vi vet av erfarenhet att över hälften av de enskilda avloppen som finns i kommunen får anmärkning och behöver vidta åtgärdar, när kommunen gör tillsyn. Det är ett viktigt miljöarbete som görs i det tysta, och vi har som mål att alla enskilda avlopp ska vara godkända år 2025, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Prioriterat i det nya programmet är att minska läckaget av fosfor och miljögifter. Tillförseln av fosfor som transporteras med dagvattnet, och fosforläckage från bottnarna, är en stor orsak till övergödning i sjön.

Här föreslås att Drevviken ska genomgå en fosforfällning liksom tidigare gjorts i flera sjöar, bland annat Orlången och Trehörningen,med gott resultat.

Totalt satsas 200 miljoner kronor

Åtgärdsprogrammet har tagits fram gemensamt av de fyra kommunerna Huddinge kommun, Haninge kommun, Tyresö kommun och Stockholms stad tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall samt Tyresåns vattenvårdsförbund. 

– Tack vare denna kommungemensamma plan ska vi bygga dagvattendammar och rena sjön med fosforfällning. Totalt är det över 200 miljoner kronor som ska satsas av kommunerna. Samtidigt behöver vi ha med oss alla i samhället på detta, eftersom exempelvis industrier, djurhållning och enskilda avlopp är sådant som idag ökar på övergödningen av Drevviken, säger Christian Ottosson.

Privatpersoner kan hjälpa till genom att inte tvätta bilen på gatan, gården eller p-platsen. Om vi alla ser till att förorenat vattnet samlas upp och renas, så som det görs till exempel i en tvätthall, så hamnar inte oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i våra marker, sjöar och hav.

Om Dreviken
Drevviken ligger söder om Stockholm och är den största sjön inom Tyresåns huvudavrinningsområde. Vattnet i sjön har sedan 1970-talet förbättrats men fosforhalterna i sjön är fortfarande höga liksom koncentrationerna av flera miljögifter i både vatten, sediment och fisk.

Mer om åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammet för Drevviken består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en del som utgörs av en genomförandeplan. Målet är att kunna nå miljökvalitetsnormerna till år 2027. Läs mer om programmet för Drevviken på huddinge.se

För mer information kontakta:
Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun, 070-3531394
Hanna Modigh, pressansvarig, Huddinge kommun, 08–535 301 71

Nyckelord

Bilder

Drevviken ska bli friskare. Foto: Maja Brand
Drevviken ska bli friskare. Foto: Maja Brand
Ladda ned bild

Om

Huddinge Kommun
Huddinge Kommun
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

08-535 300 00http://www.huddinge.se

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 112 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum