Norrköpings kommun

Nu tas nästa viktiga steg mot att förverkliga Inre hamnen i Norrköping

Dela

Vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 12 maj väntas nämnden fatta beslut om att underteckna marköverlåtelseavtal för mellan 700 och 750 lägenheter i Inre hamnen. Byggstart för de första husen planeras till mitten av 2021.

Totalt sex byggherrar, HSB, Mannersons, Riksbyggen, Hyresbostäder, Slättö och Heimstaden, har skrivit under avtal med kommunen om köp av mark i Inre hamnen. Avtalen ger företagen rätt att påbörja byggnation efter en särskild utbyggnadsordning som innebär en produktion på omkring 300 lägenheter per år med en första byggstart i mitten av 2021. Först ut blir Mannersons och HSB.

Byggherregruppen och kommunen har under sex år arbetat nära tillsammans med att utveckla förutsättningarna för Inre hamnen. Det återstår fortfarande en hel del arbete men slutresultatet kommer bli en av Sveriges mest attraktiva stadsmiljöer som väl matchar den övergripande positiva tillväxtandan i Norrköping, säger Carl-Fredrik Grönhagen, VD på Mannersons fastigheter. 

Avtalen innebär att  kommunen säljer och byggherrarna får tillträde till marken. Senast 18 månader efter tillträdesdagen ska byggnationen påbörjas och byggherrarna förbinder sig att bygga enligt de gestaltningar som tagits fram under arbetet med detaljplanen. Avtalen omfattar 16 olika tomter och totalt mellan 700 och 750 lägenheter. När avtalen är undertecknade av alla parter är det en viktig milstolpe för projektet.  

Det känns väldigt bra att vi nu är framme vid tidpunkten för tecknande av avtal där bolagen köper mark. Det har varit en stor uppgift för alla att ta fram avtalen. Inte minst för att landa i vilken ordning området ska byggas och med förutsättningen att mycket byggnation kommer att pågå samtidigt, säger Ola Brånäs projektledare för Inre hamnen.

Just nu pågår byggnation av allmän plats i Inre hamnen. En första park är redan klar och till sommaren börjar produktion av kajer och nya kanaler i området. Enligt den planerade utbyggnadsordningen kan den första etappen av Inre hamnen stå klar med omkring 1 000 nya bostäder 2025. Parallellt pågår planarbete för ytterligare 2 000 bostäder i Inre hamnens andra etapp.

Inre hamnen är ett av de största och mest spännande stadsutvecklingsprojekten i Norrköpings historia. Jag vill rikta ett stort tack till byggföretagen som delar vår tro på Norrköping och vill ta steget att utveckla vår stad till en ännu vackrare plats, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Ytterligare tre företag har markanvisningsavtal i etapp ett av Inre hamnen. Målsättningen är att avtal kan tecknas senast till hösten med resterande företag.

Detta pressmeddelande ersätter det ordinarie utskicket innan nämnd.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivet
Telefon: 070-643 83 33

Ola Brånäs
Titel: exploateringsingenjör, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 12 17

Carl-Fredrik Grönhagen
Titel: VD Mannersons fastigheter
Telefon: 070-831 30 43 

__________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072 584 72 15

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Kunskapsresultaten i Norrköpings kommunala grundskolor - högre än förväntat4.12.2020 16:06:22 CETPressmeddelande

Idag släppte Sveriges kommuner och regioner (SKR) sin årliga rapport Öppna jämförelser för grundskolan. Enligt rapporten har eleverna i årskurs 9 i Norrköpings kommunala skolor förbättrat sina kunskapsresultat. Meritvärdet har ökat från 218,4 poäng till 226,2 poäng. Detta medför att resultaten nu ligger 4,9 poäng över det modellberäknade värdet. – Resultaten visar åter igen att vi är på väg åt rätt håll, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör, Norrköpings kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum