Region Norrbotten

Nu upphandlar regionerna vårdpersonal tillsammans

Dela

Alla regioner i Sverige ska göra en gemensam upphandling av hyrpersonal inom vården. Idag publiceras upphandlingen och intresserade bolag kan lämna anbud. – Vi ser stora fördelar med att det finns gemensamma krav och samma prissättning över hela landet. Region Norrbotten kommer att ansluta sig till avtalet så snart vi kan, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Arbetet med att ta fram gemensamma kriterier för regionernas upphandling av vårdpersonal har pågått sedan februari 2021. Beslutet om att göra en gemensam upphandling fattades av regiondirektörerna i december 2020.

Med samma kriterier och krav på personal som hyrs in och en gemensam prissättning blir förutsättningarna tydliga för alla inblandade.

Arbetet har genomförts av representanter från regionerna och stort fokus har lagts på att ta in synpunkter och inspel från olika håll som till exempel leverantörer, branschorganisation och personalorganisationer.

– Alla regioner har fokus på patienternas och medarbetarnas bästa samtidigt som vårt uppdrag är att förvalta skattepengarna på bästa sätt, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Avsikten är att teckna ramavtal med alla leverantörer som uppfyller de obligatoriska kraven. Samtliga regioner kommer också att ansluta till det gemensamma avtalet. Dock vid olika tidpunkter, eftersom deras nuvarande avtal löper ut vid olika tillfällen. För Region Norrbotten kommer det att ske hösten 2023.

Avtalet gäller sjuksköterskor och läkare och kraven som ställs gäller bland annat klinisk erfarenhet, introduktion och karenstid. Den gemensamma prissättningen har utgått från regionernas nuvarande priser och tar hänsyn till tillgång och efterfrågan.

Kontakter

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dig som bor i Norrbottens län. Vi styrs av dig och de andra invånarna i länet genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten. 

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum