Stiftelsen för Strategisk Forskning

Nu utlyser vi 300 miljoner till cybersäkerhet

Dela

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) avsätter 300 miljoner kronor för tvärvetenskaplig forskning inom cybersäkerhet och informationssäkerhet, med relevans för industrin och samhällskritisk infrastruktur. Utlysningen förväntas leda till vetenskapliga och tekniska genombrott samt stärka kompetensbasen inom Sverige.

Digitaliseringen öppnar för en spännande framtid med många nya möjligheter och tjänster. Samtidigt ökar kraven på integritet och säkerhet i de system som byggs. Nätbaserad säkerhet, skalbarhet, identitetshantering och robusthet är alla viktiga aspekter härvidlag.

–          Den digitala tekniken förändrar vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Tillit och tillförlitlighet är avgörande element för att bygga en hållbar digital miljö, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Tillämpningsområden för projekten inbegriper Internet-of-Things, transporter, data/telekommunikation, elnät, smarta städer och byggnader, industriella styrsystem, offentlig administration, hälso- och sjukvård samt finans och försäkring. Utveckling av molnteknologier  och virtualiserade system med kopplingar till samhällsskydd ingår också i utlysningen.

Ett tiotal tvärvetenskapligt utformade projekt kommer att få bidrag på 4-7 miljoner kronor per år under en period av 5 år. Vi uppmuntrar gemensamma ansökningar från olika högskolor i samarbete med  industri, forskningsinstitut samt hälso-och sjukvård.

Sista ansökningsdag är den 6 juni kl 14:00. Beslut tas i februari 2018 och projektstart kan då ske för beviljade bidrag i mars 2018.

Hämta pressmeddelandet här: PM-SSF utlyser 300 miljoner till cybersäkerhet

Hämta utlysningstexten här: RIT17_en

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Box 70483
107 26 Stockholm

08-505 816 00http://stratresearch.se/

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.

Följ Stiftelsen för Strategisk Forskning

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF utlyser bidrag för rörlighet mellan akademi och industri27.4.2017 15:07Pressmeddelande

För elfte året i rad utlyser Stiftelsen för strategisk forskning bidrag inom programmet Strategisk Mobilitet. Programmet, som inte kräver att man disputerat, förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten under en period genom att finansiera lönekostnaden för den som byter. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt. Strategisk Mobilitet främjar därmed utbyte och samverkan mellan universitet, högskola och näringsliv och skapar rörlighet mellan olika sektorer. Nya forskningsrön når ut i samhället tidigare och kompetens från olika områden kommer till sin fulla nytta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum