Försäkringskassan

Nu vänder det

Dela

Efter att ha legat på ungefär samma nivå sedan juli 2016 vänder sjukpenningtalet nu nedåt.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan 2010 har det ökat med 80 procent. Sedan juli 2016 har sjukpenningtalet legat på ungefär samma nivå för att vända nedåt i april. Talet ligger 0,8 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020.

– Uppgången är bruten och sjukpenningtalet vänder nedåt. För att nedgången ska ta fart måste antalet nya sjukfall minska. Det ställer stora krav på arbetsgivarna att se över sin arbetsmiljö och på bästa sätt förebygga ohälsa, säger Ann-Marie Begler, Försäkringskassans generaldirektör.

Sjukpenningtalet minskar i 20 av landets 21 län, i 90 procent av alla kommuner, för både män och kvinnor och i alla åldersklasser.

– Sjukskrivning är ofta en nödvändig del i vård och behandling men i många fall behöver andra insatser övervägas. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att säkerställa att sjukskrivningsinstrumentet används restriktivt, att det finns en plan för återgång i arbete och att individer inte hamnar utanför arbetsmarknaden onödigt länge, säger Ann-Marie Begler.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.


Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i april 2017 är 10,7 dagar vilket är oförändrat jämfört med ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med mars 2017

  • Ohälsotalet i april 2017 är 27,4 dagar vilket är 0,6 dagar lägre än ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med mars 2017

  • Antalet pågående sjukfall var i februari 2017 192 108 varav 72 201 hade pågått i mer än ett år

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.


Bilder

Ann-Marie Begler
Ann-Marie Begler
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum