Huddinge kommun - politik

Nu växlar vi upp arbetet för ökad trygghet

Dela

För att skärpa det brottsförebyggande arbetet och öka den upplevda tryggheten har kommunstyrelsen beslutat att satsningarna tillsammans med polisen och brandförsvaret de kommande två åren ska inriktas på barn och unga, trygghet i den offentliga miljön och mot droger.

Trygghetsdialog i Masmo. Foto: Ingalill Söderberg
Trygghetsdialog i Masmo. Foto: Ingalill Söderberg

Förslaget till inriktning för de kommande två åren bygger på den lägesbild som kommunen har tagit fram tillsammans med lokalpolisen och Södertörns brandförsvarsförbund. Den beskriver antalet brott, upplevd trygghet och riktade insatser. Den upplevda tryggheten är lägre i Huddinge jämfört med medelkommunen. När det gäller anmälda brott visar statistiken på en sjunkande brottslighet generellt i Huddinge medan några brottskategorier har ökat som trafikbrott, skadegörelsebrott, narkotikabrott och tillgrepp i butik.

- Den stora utmaningen är att öka tryggheten i hela kommunen, då kommunen är stor till ytan, har många invånare och olika förutsättningar i kommundelarna. Genom analys av lägesbilden och våra trygghetsdialoger har vi kommit fram till att tre områden bör prioriteras under åren 2021–2022, säger Nicolas Holst (M), 1:e vice ordförande i Trygghets- och delaktighetsberedningen.

Områdena är:

Trygghet i den offentliga miljön
Exempelvis trygghetsvärdar, trygghetskameror, undanröjning av vegetation, bättre belysning och hinder för olovlig körning

Narkotika/ANDT
Exempelvis kampanjer och utbildning i skolan, på fritidsgårdar och stöd till vårdnadshavare

Barn och unga (skola/fritid)
Exempelvis stöd till familjer, elever i skolan och med fritidsaktiviteter

- Kommundelarna Flemingsberg, Skogås och Vårby är de områden där utmaningarna är störst när det gäller den upplevda tryggheten, vissa typer av brott samt framför allt orosanmälningar av barn och ungdomar till socialtjänsten. De bör därför få en extra hög prioritet. Tillsammans med civilsamhället och alla frivilliga insatser finns förutsättningar att lyckas med vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger Ingalill Söderberg, (DP) kommunalråd med ansvar för bland annat trygghetsfrågor.

Kontakter

Bilder

Trygghetsdialog i Masmo. Foto: Ingalill Söderberg
Trygghetsdialog i Masmo. Foto: Ingalill Söderberg
Ladda ned bild

Dokument

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum